Bestuur

De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie. De Raad van Bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling.

Binnen de grenzen van dit beleid zijn de divisies en ondersteunende diensten zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Leidinggevenden worden geacht hun domein grondig en van binnenuit te kennen. Daarom hebben alle divisies van locatie AMC een hoogleraar als voorzitter.

Divisies worden aangestuurd door een bestuur, bestaand uit deze hoogleraar/voorzitter, samen met een directeur bedrijfsvoering en, in divisies waar patiëntenzorg plaatsvindt, een verpleegkundig directeur. Divisiebesturen en hoofden van de medische afdelingen zijn samen verantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek wordt bewaakt door onderwijsinstituten en een Research Council.

  Raad van Toezicht

  De Raden van Toezicht van AMC en VUmc, samen Amsterdam UMC, bestaan uit zeven personen.

  • Drs. W.J. (Wim) Kuijken, voorzitter raad van toezicht, lid Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie
  • Dr. M. (Jet) Bussemaker, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Prof. dr. P.A.B.M. (Paul) Smits, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid, contactpersoon Cliëntenraad VUmc en AMC
  • Prof. dr. A.L. (Annelien) Bredenoord, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, lid Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie
  • Mr. A.J.M. (Anita) Nijboer, voorzitter Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie, lid van de Audit- en Huisvestingscommissie
  • Drs. P.S. (Piero) Overmars, voorzitter Audit- en Huisvestingscommissie
  • Drs. W.F. (Willy) de Mooij, lid Audit- en Huisvestingscommissie

  Raad van Bestuur

  Hans Romijn, voorzitter AMC, vicevoorzitter VUmc

  De heer Romijn (62) groeide rimpelloos op in Hilversum. Hij koesterde zich in een warme vriendenkring, speelde viool, roeide. Om studentenroeivereniging Nereus te versterken reisde hij af naar Amsterdam, waar hij achtereenvolgens de geneeskundestudie en - nog in het Wilhelmina Gasthuis - de opleiding tot internist oppakte.

  Als gepromoveerd internist werkte hij aanvankelijk in het AMC. Het Leids Universitair Medisch Centrum stelde hem in 1997 aan als bijzonder hoogleraar klinische voeding namens het Voedingscentrum en in 1999 als hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Endocrinologie en Stofwisselingsziekten. In dat laatste jaar werd hij tevens hoofd van de Afdeling Endocrinologie. Zo'n kleine acht jaar geleden keerde hij terug naar de Meibergdreef, nu als hoofd Inwendige Geneeskunde en divisievoorzitter In- en Uitwendige Specialismen. Eind 2017 volgde Romijn in het AMC Marcel Levi op als voorzitter van de raad van bestuur.

  Chris Polman, voorzitter VUmc, vicevoorzitter AMC

  De heer Polman (59) trad in juli 2013 aan als lid van de raad van bestuur VUmc, is sinds 1 september 2016 decaan van de Faculteit der Geneeskunde en sinds 1 oktober 2018 voorzitter VUmc. Polman werkt sinds 1986 bij VUmc. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie, waarna hij in 2011 hoofd van de gelijknamige afdeling werd. Hij geldt wereldwijd als voortreffelijk wetenschapper op het gebied van multiple sclerose (MS) en boog zich in de loop der jaren in uiteenlopende functies over beleids- en bestuurlijke vraagstukken. In VUmc bleef hij daarnaast steeds nauw betrokken bij kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg. 

  Frida van den Maagdenberg, financiën, ICT

  Mevrouw van den Maagdenberg (57), ter wereld gekomen in het Brabantse Rucphen (nabij Roosendaal), studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In de medische en academische wereld deed ze daarna ruime bestuurlijke ervaring op. Zo was ze onder meer directeur van de vereniging van universiteiten VSNU, directeur onderzoek bij de Universiteit Utrecht en directeur financiën en informatievoorziening van het UMC Utrecht. Van 2008 tot 2014 is Van den Maagdenberg rvb-lid geweest van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis/OLVG, waar ze onder meer betrokken was bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier van - jazeker - Epic. In 2014 volgde ze Ruud Hopstaken op als lid van de raad van bestuur AMC.

  Mark Kramer, kwaliteit, veiligheid, capaciteit, logistiek, allianties en opleidingen

  De heer Kramer (61) rondde zijn studie geneeskunde in Leiden cum laude af. In Curaçao en Leiden specialiseerde hij zich tot internist-hematoloog. In 1994 verhuisde hij naar Amersfoort, waar hij veertien jaar werkzaam was in het Meander Medisch Centrum. Daarnaast stond hij aan het roer van zijn beroepsgroep: de Nederlandse internisten vereniging. In 2007 werd Kramer hoogleraar annex afdelingshoofd Interne Geneeskunde in VUmc en drie jaar later tevens voorzitter van divisie I. In september 2016 volgde hij Hans Brug op als lid van de raad van bestuur VUmc. 
  Net als collega Romijn speelt Kramer viool en hij geldt als een fervent muziekliefhebber. Ook hedendaagse beeldende kunst draagt hij een warm hart toe.

  Karen Kruijthof, verschuiving, HR, bonden en medezeggenschap

  Mevrouw Kruijthof is van vele markten thuis: aan de VU studeerde ze geneeskunde én bestuurskunde. Promoveren deed ze op onderzoek naar de zeggenschap van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. In haar nieuwe werkomgeving is ze geen onbekende, omdat ook het AMC bij haar onderzoek betrokken was.

  Na twee jaar in de klinische praktijk bekleedde ze in diverse ziekenhuizen beleids- en managementsfuncties. Als lid van de driehoofdige raad van bestuur van het Rotterdamse Franciscus Gasthuis en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis is ze intensief betrokken geweest bij de fusie tussen de beide instellingen.

  In de Raad van Bestuur Amsterdam Umc houdt Kruijthof zich bezig met de verschuivingen tussen de beide locaties, en met de integratieprocessen die de samensmelting van afdelingen en diensten met zich meebrengt. De ‘menselijke kant’ heeft daarbij haar bijzondere aandacht.

   Corona-maatregelen

   We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

   Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: