Cliëntenraad AMC

Het AMC heeft een eigen cliëntenraad. Die behartigt de belangen van AMC-patiënten, adviseert namens hen de Raad van Bestuur en maakt binnen het ziekenhuis verbeterpunten bespreekbaar.

vlnr Mehmet Uygun, Steven Haverkamp, Ellen Forbes, Ton Tieland, Bart Pijpers. Felix Rottenberg (voorzitter) en Wijbe Langeveld ontbreken.
vlnr Mehmet Uygun, Steven Haverkamp, Ellen Forbes, Ton Tieland, Bart Pijpers. Felix Rottenberg (voorzitter) en Wijbe Langeveld ontbreken.

Sinds eind 2014 heeft ieder universitair medisch centrum zijn eigen cliëntenraad. De cliëntenraad van het AMC vertegenwoordigt de AMC-patiënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Dat doet de raad door zowel gevraagd als ongevraagd adviezen te geven aan de Raad van Bestuur. Voornaamste taak van de raad is in de gaten te houden wat er in het ziekenhuis beter kan. Zulke verbeterpunten worden vervolgens waar mogelijk aan de orde gesteld in bestuurlijke organen die er iets aan kunnen doen. De precieze bevoegdheden van cliëntenraden zijn vastgelegd in Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De cliëntenraad komt elke maand bijeen. Al naar gelang hun interessegebieden en expertise houden de leden zich bezig met uiteenlopende ontwikkelingen in het ziekenhuis. Ze streven ernaar patiënten zoveel mogelijk te betrekken bij activiteiten om de zorg te verbeteren.

Samenstelling

De cliëntenraad AMC bestaat uit een voorzitter, twee vicevoorzitters en vijf leden. Ze worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Geen individuele klachten

Let op: de cliëntenraad is een adviesorgaan en behandelt geen individuele klachten. Bekijk wat u kunt doen als u een klacht of suggestie hebt over zorg/behandeling in het AMC.

Zelf lid worden

De cliëntenraad zet zich met veel enthousiasme in voor uw belangen als patiënt en voor die van uw naasten. Heeft u interesse om lid te worden, vragen of behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op via clientenraad@amc.nl.

De Cliëntenraad AMC bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Ton Tieland
Vice-voorzitter: Ellen Forbes
Leden: Bart Pijpers, Mehmet Uygun, Wijbe Langeveld, Steven Haverkamp en Clarence Creebsburg
Ambtelijk secretaris: Eva van de Korput