Cliëntenraad AMC

Het AMC heeft een eigen cliëntenraad. Die behartigt de belangen van AMC-patiënten, adviseert namens hen de Raad van Bestuur en maakt binnen het ziekenhuis verbeterpunten bespreekbaar.

Sinds eind 2014 heeft ieder universitair medisch centrum zijn eigen cliëntenraad. De cliëntenraad van het AMC vertegenwoordigt de AMC-patiënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Dat doet de cliëntenraad door zowel gevraagd als ongevraagd adviezen te geven aan de Raad van Bestuur. Voornaamste taak van de raad is in de gaten te houden wat er in het ziekenhuis beter kan. Zulke verbeterpunten worden vervolgens waar mogelijk aan de orde gesteld in bestuurlijke organen die er iets aan kunnen doen. De precieze bevoegdheden van cliëntenraden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ),.die sinds 2020 van kracht is.

De cliëntenraad komt elke maand bijeen. Al naar gelang hun interessegebieden en expertise houden de leden zich bezig met uiteenlopende ontwikkelingen in het ziekenhuis, Zo nemen zij deel aan verschillende (kwaliteits-) commissies, nemen zij deel aan JCI-tracers en zijn zij betrokken bij verschillende projecten rondom patiënt- en familieparticipatie. Ze streven ernaar patiënten zoveel mogelijk te betrekken bij activiteiten om de zorg te verbeteren.

Op grond van de vergevorderde samenwerking tussen VUmc en AMC, wordt de samenwerking tussen beide raden geïntensiveerd.  

Samenstelling

De cliëntenraad AMC bestaat momenteel uit een voorzitter, een vicevoorzitter en zeven leden. Allen zijn vrijwilliger, na een open sollicitatie benoemd en hebben patiënt-ervaringen in het AMC Ze worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Geen individuele klachten

Let op: de cliëntenraad is een adviesorgaan en behandelt geen individuele klachten. Bekijk wat u kunt doen als u een klacht of suggestie hebt over zorg/behandeling in het AMC.

Aanvullende informatie of vragen

De cliëntenraad zet zich met veel enthousiasme in voor uw belangen als patiënt en voor die van uw naasten. Heeft u vragen of behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op via clientenraad@amc.nl

De cliëntenraad AMC bestaat op dit moment (2020) uit:

Voorzitter: Ton Tieland
Vicevoorzitter: Ellen Forbes
Leden: Mehmet Uygun, Steven Haverkamp, Clarence Creebsburg, Bauco Moerkercken van der Meulen, Ruth Kensmil, Marjolein Schenkel en Bart de Beurs
Ambtelijk secretaris: Eva van de Korput

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: