E-Health en Amsterdam UMC

E-Health gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen door het inzetten van technologie gemakkelijker met elkaar communiceren en informatie uitwisselen.

E-Health visie van het AMC

Het AMC ziet voor e-Health een belangrijke rol weggelegd in de gezondheidszorg. E-Health-toepassingen stellen patiënten in staat betere keuzes te maken en meer de regie te nemen over hun gezondheid. Zorgmedewerkers zijn dankzij e-Health beter in staat hun rol als hulpverlener te vervullen. Het inzetten van nieuwe vindingen is uiteraard geen doel op zich, maar dient er voor om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg ook in de toekomst te bestendigen. Als dit tegen aanvaardbare kosten mogelijk is, wil het AMC e-Health-oplossingen waar mogelijk laten aansluiten bij het Electronisch Patiënten Dossier (in het AMC bekend als ‘EPD’ of 'Mijn Dossier').

Voorop staat bij alle toepassingen dat uw privacy en die van de zorgverlener gewaarborgd blijven, en dat het AMC voldoet aan de wet- en regelgeving op dit gebied. E-Health-oplossingen worden ook ingebed in de organisatie en kennen een eigenaar, zodat duidelijk is waar verantwoordelijkheden liggen. De inzet en uitkomst van e-Health-oplossingen wordt bewaakt op wetenschappelijke wijze. Dit betekent dat hun meerwaarde altijd echt bewezen dient te zijn. De inzichten en activiteiten van het AMC op het gebied van e-Health worden zo breed mogelijk gedeeld.

Citrienfonds

De acht universitair medische centra in ons land hebben de mensen, de kennis, de infrastructuur en de mogelijkheden om - samen met hun netwerk van partners - goede ideeën te vertalen in concrete innovaties. Zo werken ze mee aan oplossingen voor de grote uitdagingen in de zorg in de 21ste eeuw, waaronder het steeds ouder worden van de mens, de druk op de zorgkosten door de voortschrijdende medische technologie en de toename van het aantal chronische patiënten.

De umc’s werken samen in een federatief verband, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Door de rijksoverheid is de NFU verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van het zogenoemde Citrienfonds. Dit fonds van 25 miljoen euro (beschikbaar voor de periode 2014-2018) helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de zorg te ontwikkelen op vijf thema’s, waaronder e-Health.

Voor het thema e-Health is AMC-hoogleraar Chirurgie Marlies Schijven benoemd tot programmaleider. Zij coördineert de ontwikkeling van een digitale omgeving waarin alle actuele informatie en onlinediensten die betrekking hebben op een bepaalde patiënt direct te bekijken zijn: zowel voor de patiënt zelf en zijn/haar naasten als voor alle bij de zorg betrokken professionals en informele zorgers.

Privacy & app-gebruik

Het gebruik van WhatsApp voor de uitwisseling van patiëntgegevens is binnen het AMC niet toegestaan. Voor alle medewerkers heeft het AMC de app 'Threema' aangeschaft. Deze app is binnen het AMC de enige goedgekeurde applicatie om onderling informatie uit te wisselen. Als een zorgverlener van buiten het AMC patiëntgebonden informatie via appen naar een AMC-medewerker wil sturen (wat uiteraard geen verplichting is maar een keuze van de zorgverlener kan zijn), kan die daarvoor ‘Threema Basic’ ad €2.99 installeren.

Meer informatie

Meer over e-Health bij de NFU is te vinden op de website van het NFU en het Citrienfonds. Ook is er een speciale NFU-website over e-Health.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: