Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het AMC staat midden in de maatschappij. Onze zorg, onderwijs en onderzoek zijn er op gericht om de gezondheid en kennis over gezond zijn en blijven van onze maatschappij te verbeteren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij vanzelfsprekend.

In onze bedrijfsvoering houden wij aantoonbaar rekening met de impact van beslissingen op:

Het MVO-beleid van het AMC wordt gedragen door een vijftal speerpunten, waarmee wij alle aspecten van MVO raken en tastbaar maken voor onze omgeving en medewerkers. Minimaal de speerpunten zijn vervat in doelstellingen van de organisatieonderdelen, maar hebben tevens tot doel de organisatie aan te zetten tot na- en verderdenken en het stimuleren van nieuwe acties die MVO tot onze kern laten doordringen.

  1. Betaalbare en zinnige zorg: het doel van onze zorg is om bewezen en kosten-effectieve behandelingen aan te bieden die de gezondheid van onze patiënten ten goede komt. Wij evalueren of de geboden zorg zinnig is voor de patiënt en voeren geen onnodige diagnostiek of ingrepen uit. Ons onderwijs en onderzoek leiden tot zinnige zorg.
  2. De patiënt centraal: patiënten bieden wij de mogelijkheden om goed geïnformeerd mee te beslissen wat er wel en niet moet gebeuren (shared-decision making), zij krijgen volop mogelijkheden om aan te geven welke elementen zij in de zorg belangrijk vinden.
  3. Kennis om te delen: als kennisinstituut is het enerzijds onze taak om kennis te vergaren en anderzijds om deze kennis te verspreiden. Niet alleen naar wetenschappelijke collega’s in binnen- en buitenland maar ook naar patiënten, zorgverleners in de regio en de maatschappij in bredere zin.
  4. Een optimaal werkklimaat: dit is alleen mogelijk als de organisatie zo is ingericht dat de werknemers het beste uit zichzelf halen. We dragen zorg voor een servicegerichte en persoonsgerichte interne organisatie van hoge kwaliteit, bieden voortdurende ontwikkeling als carrièreperspectief en stimuleren medewerkers in het vinden van een goede balans tussen werk en privé.
  5. Goede zorg voor een gezond milieu: het AMC maakt zich sterk voor het verder verbeteren van zijn milieuprestaties. Energiebesparing, afvalvermindering en -scheiding en vergroening van het vervoer zijn de milieudoelen van de komende tijd.

Dit statement is op 22 juli 2014 vastgesteld door de Raad van Bestuur van het AMC. Op de volgende pagina’s wordt beschreven hoe het AMC invulling geeft aan deze uitspraak.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: