Onderwijs in Amsterdam UMC, locatie AMC

In Amsterdam UMC, locatie AMC is de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gevestigd. Jaarlijks beginnen ongeveer driehonderdvijftig studenten aan de opleiding tot basisarts. Ook worden er vervolgopleidingen tot specialist aangeboden.

Meer informatie over de opleiding tot basisarts of voor de opleiding tot specialist lees je op onze Bachelor-pagina.

Medische informatiekunde

Amsterdam UMC, locatie AMC biedt de universitaire opleiding Medische informatiekunde aan; informatiekunde in een medisch kader. In de alledaagse praktijk blijken zorgverleners vaak te worden geconfronteerd met computerprogrammatuur die niet goed aansluit bij de eisen van patiëntenzorg en onderzoek. Daardoor groeit de vraag naar informatici die een brugfunctie kunnen vervullen. Meer informatie over deze studie vindt u op de pagina Wat is Medische informatiekunde?.

Verpleegkunde

In het AMC worden HBO-verpleegkundigen opgeleid. Die opleiding wordt verzorgd in nauwe samenwerking met de HvA. In samenwerking met Amsterdam UMC, locatie AMC worden ook diverse verpleegkundige vervolgopleidingen aangeboden, waaronder intensive care/hartbewaking, dialyseverpleging en neonatologie. Lees voor meer informatie de pagina Kies voor Verpleegkunde.

Partners

Belangrijkste partner in onderwijs is de Universiteit van Amsterdam (UvA). Amsterdam UMC, locatie AMC is de geneeskundefaculteit van deze universiteit, die ook samenwerkt met niet-medische disciplines binnen de UvA. Het gaat hierbij om het cognitieonderzoek, het Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD) en de Systeembiologie, een relatief nieuwe wetenschapstak die biologische systemen bestudeert als een geïntegreerd geheel.

Het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis is het teaching hospital voor Amsterdam UMC, locatie AMC: het is vaste partner bij het onderwijs aan studenten en bij de opleiding van medisch specialisten. Tal van afdelingen en onderzoeksgroepen in Amsterdam UMC werken samen met buitenlandse instituten, variërend van Oxford en Harvard tot de Zweedse Karolinska-universiteit. Ook onze studenten vertrekken vaak naar het buitenland om een onderdeel van de opleiding tot onderzoeker of specialist daar te volgen. De VS is bij studenten het meest in trek.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: