Onderzoek in het AMC

Het AMC is naast een ziekenhuis ook een wetenschappelijke instelling, waar hoogwaardig medisch onderzoek wordt verricht. Binnen het AMC zijn in de loop der tijd allerlei dwarsverbanden ontstaan tussen de geneeskundige praktijk en de onderzoekslaboratoria.

Artsen en onderzoekers raadplegen elkaar en werken vaak samen om de behandeling van zeldzame en gecompliceerd aandoeningen te verbeteren. Veel AMC-artsen zijn zelf ook onderzoeker.

Het medisch-wetenschappelijk onderzoek in het AMC is grotendeels klinisch van aard. Dat wil zeggen: gericht op het perfectioneren en uittesten van nieuwe behandelingen. Een steeds groter aandeel krijgt daarnaast het translationele onderzoek. Dat richt zich op het 'vertalen' van veelbelovende resultaten uit laboratoriumonderzoek naar toepassingen bij patiënten.

Al het wetenschappelijk onderzoek in het AMC is ondergebracht in één onderzoeksinstituut, bestuurd door de AMC Research Council.

Informatie over dit instituut en het onderzoek binnen het AMC vindt u op de Research-pagina.

Dierproeven in het AMC

Sommige belangrijke wetenschappelijke kennis over ziekten en behandelingen is alleen te verkrijgen met behulp van dierproeven. Het AMC doet er alles aan om het aantal dierproeven en het ongemak voor dieren zo klein mogelijk te houden. Waar dierproeven onvermijdelijk zijn, wordt erop toegezien dat respect voor dieren centraal staat.

Respect voor dieren is ook een van de uitgangspunten van de AMC Researchcode. Daarnaast wil het AMC open zijn over onderzoek met dieren.

Uitvoerige informatie over het hoe en waarom van dierproeven in het AMC vindt u in de download

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: