Tarieven onderlinge dienstverlening 2020

Hier vindt u de door het AMC gehanteerde tarifering voor onderlinge dienstverlening m.i.v. 1 januari 2020. Voor verrichtingen die niet zijn opgenomen in de tarievenlijst hanteert het AMC het bijbehorende Nza-tarief.

Voor de gepubliceerde tarieven geldt:

  • Wanneer er specifieke afspraken zijn tussen uw instelling en het AMC gelden de in het contract opgenomen tarieven.

Let op: het betreft hier de prijzen voor onderlinge dienstverlening exclusief BTW.