Wet Openbaarheid Bestuur

Het Academisch Medisch Centrum is een onderwijs- en onderzoekinstelling zoals genoemd in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW. Art. 12.3). Daarmee valt het AMC onder de Wet Openbaarheid Bestuur.

Verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kunt u sturen aan:

Academisch Medisch Centrum
De Raad van Bestuur
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

Op de afhandeling van een informatieverzoeken is de Uitvoeringsregeling Wet openbaarheid bestuur van toepassing, zoals vastgesteld in het besluit van de Raad van Bestuur van 31 maart 2015, en bekendgemaakt op 8 april 2015.

Deze Uitvoeringsregeling waarin onder meer de hoogte van de door het AMC in rekening te brengen administratieve kosten zijn opgenomen, vindt u door onderstaand PDF-bestand te downloaden.

Download:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: