Bridgeclub

Bridgen: serieus en gezellig.

Bij de bridgeclub AMC wordt in een ontspannen sfeer bridge gespeeld. Onze clubavond
is op de dinsdagavond. We spelen in 2 lijnen (de A lijn met wat meer ervaren
spelers en de B lijn met beginnende en minder ervaren spelers). Ieder paar
speelt op een avond 6 rondes van 4 spellen met halverwege de avond een pauze
voor een drankje.

Lid van de bridgeclub zijn mensen die in het AMC werken of gewerkt hebben of op een
andere manier binding hebben met het AMC. Je kan individueel (wij gaan voor u
op zoek naar een medespeler), als paar, als groep of als afdeling meedoen.
Leden moeten lid zijn/worden van de personeelsvereniging van het AMC.

Een aantal keren per jaar wordt aan de clubavond een andere invulling gegeven met
bijvoorbeeld een bridge les, kerstdrive.

Heb je interesse? Neem dan contact met ons op. Je kan 3 avonden mee komen doen,
alvorens te besluiten lid te worden. Wij spelen iedere dinsdagavond vanaf 18.15
uur tot circa 22.00 uur in het personeelsrestaurant.

Vragen? Mail: bridgeclubamc@gmail.com.