Locatie AMC

Deze informatie gaat over locatie AMC. Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: Plan mijn bezoek, locatie VUmc/De Boelelaan

Huisregels

In het AMC gelden een aantal huisregels. Ze zijn bedoeld om het verblijf voor iedereen zo veilig en prettig mogelijk te maken.

English version: House rules

Agressie en intimidatie worden niet getolereerd

In het AMC gaan we respectvol met elkaar om. Agressief taalgebruik, lichamelijke agressie, intimidatie en discriminatie zijn niet toegestaan.

Filmen en fotograferen (ook met mobieltjes) mag alleen na toestemming

In het AMC mag u alleen beeld- en geluidsopnamen maken als u daarvoor toestemming hebt.

Alcohol, roken en drugs zijn verboden

Roken is in het AMC verboden. In de nabijheid van het AMC is roken alleen toegestaan buiten de rode lijnen rondom het gebouw. Op diverse plaatsen staan overdekte rookabri’s. In de openbare gebieden is het drinken van alcoholische dranken niet toegestaan, behalve bij evenementen die door of met toestemming van het AMC zijn georganiseerd. Ook drugsgebruik en ‐bezit is verboden.

Mobiel bellen en internetten mag, maar niet overal in het gebouw

Op plekken waar mobieltjes, tablets etc. niet zijn toegestaan vanwege de kans op storingen, staat dat verbod duidelijk aangegeven.

In het AMC is cameratoezicht aanwezig

Voor uw veiligheid en die van anderen hangen op een aantal plekken bewakingscamera’s.

Geen AMC’er, patiënt of bezoeker? Meld u eerst bij de receptie

Bent u geen patiënt, bezoeker, student of medewerker van het AMC? Meldt u zich dan bij binnenkomst bij de receptie, en anders bij uw contactpersoon binnen het AMC.

Bezoeker van een patiënt? Vraag naar de bezoekregels op de verpleegafdeling

U bent welkom tijdens de bezoektijden van de afdeling in kwestie. Met het oog op de rust mogen er in principe niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij een patiënt.

Voertuigen parkeren of stallen is voor eigen risico

Het AMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan auto’s, fietsen, motoren etc. die op het AMC-terrein worden neergezet. Dat geldt voor voertuigen in alle parkeergarages, op alle parkeerterreinen en in alle fietsenstallingen.

Dieren mogen niet mee naar binnen

Vanwege de kans op infectieziekten zijn honden, katten en andere dieren niet welkom in het AMC. Alleen hulphonden mogen met hun begeleider naar binnen.

Neem geen dure spullen mee naar het AMC

Diefstal komt ook in het AMC-gebouw voor. Neem daarom zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar het AMC. Berg ze anders in elk geval op in een kluisje of afsluitbare kast.

Verstorend of gevaarlijk gedrag is niet toegestaan

We verwachten van iedereen een respectvolle omgang met faciliteiten en materialen van het AMC. Activiteiten die de veiligheid in gevaar brengen of overlast kunnen veroorzaken, zijn niet toegestaan.

Gevonden voorwerpen: graag afgeven bij de receptiebalie

Wilt u in het AMC gevonden voorwerpen afgeven bij een van de receptiebalies? Teruggevonden voorwerpen zijn af te halen bij de receptie bij de hoofdingang (C0).

Bezoekers en externe werknemers volgen aanwijzingen van AMC-medewerkers op

Als u in het AMC bent of op het omliggende terrein, moet u de aanwijzingen opvolgen van AMC-beveiligers en andere bevoegde AMC-medewerkers.

AMC’ers en externe werknemers laten duidelijk zien wie ze zijn

Medewerkers van het AMC dragen in het gebouw hun AMC-badge. Medewerkers van leveranciers en externe bedrijven dragen een badge of logo van hun eigen organisatie.

Externe werknemer? Vraag naar de veiligheidsregels

Komt u als extern werknemer in het AMC? Vraag dan bij uw contactpersoon naar de veiligheidsregels.