Locatie AMC

Deze informatie gaat over locatie AMC. Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: Plan mijn bezoek, locatie VUmc/De Boelelaan

Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang

In de hal van het polikliniekgebouw A vindt u aan bij binnenkomst aan de rechterzijde de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang (A0-144). Hier kunt u terecht met al uw vragen over ziekten, onderzoeken, behandelingen en het AMC. We zullen u hier zo goed mogelijk helpen. Trekt u hiervoor een nummer via de aanwezige zuil.

Meer over patiëntenvoorlichting

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: