EMMA IFTAR 16 mei 2019

Het is weer Ramadan. Vele moslims wereldwijd eten en drinken tijdens de maand Ramadan niet vanaf het moment dat de zon op begint te komen tot het moment dat de zon onder begint te gaan. Zo ook een aantal ouders/naasten en zorgverleners die hier in het EMMA kinderziekenhuis verblijven/werken.

De maaltijd waarmee moslims het vasten verbreken noemt men IFTAR. Idealiter wordt deze maaltijd genutigd samen met anderen. Op 16 mei organiseren wij een IFTAR voor alle EMMA kinderen (moslims en niet-moslims), hun naasten en hun zorgverleners.

Kom jij ook samen met ons aan tafel?

WIE: Alle EMMA kinderen, hun naasten en hun zorgverleners

WAAR: Het Terras Emma Plein G8

WANNEER: Donderdag 16 mei 2019 vanaf 21:00uur (etenstijd vanaf 21:36uur)

Voor aanmelding en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de islamitische geestelijk verzorgers locatie AMC.

Namens de Dienst Geestelijke Verzorging locatie AMC (020-5663425),

Adem Köse | Kamer G.0-212 | 020-5668219 | a.kose@amsterdamumc.nl
Hasan Stranjac | Kamer G.0-212 | 020-5663526 | h.stranjac@amsterdamumc.nl
Amale Zerouali | Kamer G.0-213 | 020-5664023 | a.zerouali@amsterdamumc.nl

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer