Geestelijke verzorging

De afdeling geestelijke verzorging staat voor gastvrijheid, 24-uurs bereikbaarheid, vertrouwelijkheid, nauwe samenwerking met andere zorgverleners en precieze afstemming op uw behoefte en wensen.

Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. De geestelijke verzorgers vormen een team met een diverse levensbeschouwelijke achtergrond. Er zijn protestantse geestelijk verzorgers, islamitische geestelijk verzorgers, een katholieke geestelijk verzorger en een humanistische geestelijk verzorger.

Wij bieden:

  • Aandacht, onverdeeld en zonder oordeel.
  • Begeleiding, meerdere gesprekken bij specifieke vragen of moeilijke situaties.
  • Crisisinterventie, bij noodoproepen of verzoeken om een ritueel

Rituelen

Geestelijk verzorgers zijn ook geschoold in het begeleiden van rituelen waar mensen door de eeuwen heen kracht aan hebben ontleend. Doop, communie en avondmaal bijvoorbeeld, maar ook naamgeving, bijbellezing, gebed, koranrecitatie en ziekenzalving. Zulke rituelen kunnen -afhankelijk van de aard van het ritueel- plaatsvinden op de afdeling of in het Stiltecentrum.

Het Stiltecentrum bevindt zich op de begane grond tussen de twee ziekenhuispleinen. Hier is ruimte om te mediteren, de mogelijkheid om een kaarsje neer te zetten, er zijn islamitische gebedsruimten, een zithoekje met een gedachtenboek, en een hindoegebedsplek.

  • Elke zondag om 10.30 uur wordt er een oecumenische viering van schrift en tafel gehouden.
  • Iedere donderdag (behalve de eerste donderdag van de maand) is er in het Stiltecentrum van 12.15 tot 12.45 uur stiltemeditatie en iedere eerste dinsdag van de maand van 16.15 tot 16.45 uur begeleide meditatie. Meditatiekussentjes en -bankjes zijn voorhanden.
  • Op iedere eerste donderdag van de maand is er van 12.15 tot 12.45 uur een klassiek lunchconcert.

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen via de telefoon 020-5663425 of e-mail geestelijkeverzorging@amc.nl. Bij het intakegesprek of tijdens uw verblijf kunt u ook via uw verpleegkundige een beroep doen op geestelijke verzorging.