Herdenking op Allerzielen

Veel mensen blijken behoefte te hebben aan een gezamenlijk moment om stil te staan bij de vaak intensieve tijd die zij in het Amsterdam UMC, locatie AMC hebben meegemaakt. Een plek waar zij met hun dierbaren hebben gezorgd en gehoopt. Waar zij technologie, vakmanschap, menselijkheid en emoties ontmoetten.

Op 2 november bieden wij daarom aan nabestaanden en vrienden de gelegenheid om patiënten te gedenken die zij het afgelopen jaar hebben verloren.

Met het noemen van de geliefde namen, bloemen, kaarsen en kaarten maken wij onze verbondenheid zichtbaar. Er wordt muziek gespeelt, gedichten voorgelezen en er is een moment van bezinning.

Een bijdrage om de tijd hier in dit ziekenhuis op een warme manier af te sluiten.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer