Herdenking van in het AMC overleden patiënten

Afgelopen zaterdag (2 november 2019) vonden in collegezaal 4 van Amsterdam UMC locatie AMC twee herdenkingen plaats.

Er waren 130 mensen bij de kinder- en 180 bij de volwassenherdenking. Binnen een klein uur werden er namen genoemd, kaarsen aangestoken, een gedicht en een verhaal voorgelezen en een bezinning gehouden. Dit werd door pianospel begeleid.

Mensen vertelden blij te zijn met de mogelijkheid om samen met andere rouwenden aandacht te geven aan het verlies om hun dierbare. Het raakte hen dat zij de kans kregen hun verdriet en hun dankbaarheid opnieuw te kunnen beleven. In het bijzonder waardeerden zij dat het AMC als zorginstelling deze gelegenheid tot herdenking biedt: het ziekenhuis waar menselijkheid en verbondenheid telt.

“Met bewondering heb ik werkelijk zitten genieten hoe zoveel mensen met verschillende achtergronden hebben kunnen samenkomen.”

“We liepen heel anders terug dan dat we toen steeds terug liepen. Wij hebben die zorgen niet meer en hij is uit zijn lijden verlost.”

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer