Kerkdienst

Zondagviering

Iedere zondag is er om 10.30 uur een oecumenische viering in het Stiltecentrum op G-0. In deze viering met patiënten – die soms vergezeld zijn van hun familie – met vrijwilligers, met mensen van buiten, met ex-patiënten, wordt geluisterd, gezongen, gebeden. We proberen moed, kracht en troost te vinden in ons samenzijn. Een moment van bezinning en op adem komen in de wereld van het ziekenhuis. 

Aanmelding

Patiënten die de viering willen bijwonen kunnen dit melden aan de verpleging en worden – indien gewenst – met bed of rolstoel door vrijwilligers opgehaald en na de dienst weer teruggebracht. Na de kerkdienst is er altijd gelegenheid om even na te praten en een kopje koffie of thee te drinken.

Wanneer patiënten niet in staat zijn naar het Stiltecentrum te komen voor de viering, kunnen zij een liturgieboekje. De viering kan men volgen via AMC tv kanaal 15.

Inventarisatie

Iedere zondagochtend tussen 8.30 uur en 10.00 uur belt de dienstdoende geestelijk verzorger naar de klinische afdelingen met de vraag welke patiënten naar de kerkdienst willen komen of een liturgieboekje willen ontvangen om via AMC tv kanaal 15 mee te luisteren. De dienst geestelijke verzorging is op zondagmorgen altijd te bereiken op het nummer 020-5663425.

Vanaf 10.00 uur worden patiënten met bed of rolstoel door vrijwilligers van de afdeling opgehaald. Na de viering worden patiënten weer door de vrijwilligers naar de afdeling teruggebracht.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer