Team Geestelijke Verzorging AMC

Alfons Bartholomée

Katholiek
Kamer G0-220
020 – 566 8794
.

Als geestelijk verzorger sta ik open voor uw achtergrond en levensovertuiging. Samen kunnen we delen wat u inspireert en welke betekenissen bepaalde ervaringen voor u hebben. Ik luister naar u en probeer uw inbreng vanuit mijn ervaring met verschillende levensbeschouwelijke tradities te duiden.

In ons gesprek ontstaat er ruimte voor wat er in u omgaat. Voor sommige situaties zijn er geen woorden. Dan kan het goed zijn om iemand bij zich te hebben die helpt om het uit te houden. Samen kunnen we op zoek gaan naar wat u pijn doet en wat u bemoediging geeft. 

Als u net als ik katholiek bent krijgt het gesprek een extra dimensie vanuit onze gemeenschappelijke achtergrond. Het katholieke geloof is een rijke en inspirerende traditie die mij vertrouwd is. Wanneer u erom vraagt kan ik een bijdrage leveren aan de rituelen van gebed, communie, doop en ziekenzegen. Op zondag ga ik regelmatig voor als voorganger in de oecumenische dienst in het Stiltecentrum.

Benita Spronk

Protestants
Kamer G0-218
020 - 566 3425
.


Adem Köse

Islamitisch
Kamer G0-212
020 - 566 8219
.

Hoop doet leven. Verlies nooit je GEDULD en HOOP op Degene die de bron is van GEDULD en HOOP.

Tot uw dienst. Om voor u iets te betekenen tijdens het verblijf in het ziekenhuis beschouw ik als de meest waardevolle dienst in mijn leven. Vanuit uw eigen inspiratiebronnen of vanuit de bronnen die u rust en kracht geven, probeer ik mijn dienst te verlenen. Als moslim geloof ik dat alles een betekenis heeft en dat er voor alle problemen een oplossing is. Daarom ben ik altijd hoopvol over de toekomst en de gebeurtenissen die ons te wachten staan. 

Als islamitische geestelijk verzorger van het AMC wil ik u graag ondersteunen en begeleiden met hulp van God, vanuit en op basis van uw spiritualiteit, en u helpen bij het zoeken naar antwoorden op uw religieuze en ethische vraagstukken.

Wie in het lichaam prikt, prikt ook in de ziel, 

met gevolgen voor heel de mens. Met speciaal oog voor de lagen van de ziel, wil ik samen met patiënten, en hun familie, zoeken naar een begaanbare weg tussen levenscrises en levenskunst.

Door een luisterend oor te bieden wil ik bijdragen aan meer “innerlijke ruimte en tijd” voor existentiële vragen van patiënten over leven en dood, over geloof en lijden, over ziekte en gezondheid en de speurtocht naar zingevende bronnen. 

Als predikant heb ik specifiek aandacht voor spiritualiteit en zoek ik samen met patiënten naar troost en bemoediging in gesprekken, tijdens kerkdiensten, en tijdens rituelen op maat (doop, ziekenzalving en herdenkingen).

Hantie Kotzé

Protestants
Kamer G0-221
020 - 566 5704
.


Hasan Stranjac

Islamitisch
Kamer G0-213
020 – 566 3526
.

Mijn barmhartigheid omvat alles.

Op moeilijke momenten, zoals ziek zijn, is het mogelijk dat de spirituele beleving meer dan anders een rol speelt. De ontvankelijkheid voor gedachten, gevoelens en ervaringen die met zingeving te maken hebben, kan dan sterk toenemen. Er kunnen zich existentiële vragen voordoen en soms zoekt men liever niet alleen, maar samen met iemand naar het antwoord op deze vragen en naar de betekenis van de situatie. 

Als geestelijk verzorger ben ik dan ook graag bereid om naar u te luisteren en u bij te staan tijdens de zoektocht naar zingeving en antwoord op levensvragen, ongeacht uw geloof of levensbeschouwing. Vanuit mijn islamitische achtergrond ondersteun ik verder bij ethische vraagstukken, en ook bij islamitische rituelen die voor velen een bron van innerlijke kracht, hoop en vertrouwen zijn.


Patiënt zijn is geen gemakkelijke opgave: afhankelijk zijn, wachten, onzekerheid. Als geestelijk verzorger heb ik tijd en aandacht voor wat u als patiënt bezighoudt. Ik ben beschikbaar voor patiënten met allerlei achtergronden, gelovig of ongelovig. 

De kern van mijn geestelijke zorg is: u als patiënt helpen om op adem te komen. Dat betekent: terug naar de kern, je hart luchten, gevoelens en zorgen delen, nieuwe vitaliteit aanboren. 

Op adem komen kan ook betekenen gevoed worden uit inspirerende tradities. Adem is verwant aan het woord spiritualiteit (spiritus = levensadem). Iemands spiritualiteit of geloof kan iemands vitale krachtbron zijn. Ook daarover kunt u met mij praten. Als predikant ben ik op de hoogte van de hele breedte van de christelijke traditie en tegelijk voel ik mij thuis bij een veelheid van vormen van spiritualiteit. Mijn intentie is om aan te sluiten bij wat voor u betekenisvol is.

Hugo Vlug

Protestants
Kamer G0-217
020 566 – 3525
.


Amale Zerouali

Islamitisch
Kamer G0-213
020 – 566 4023
.

Het kan zijn dat je een afkeer hebt van iets, terwijl het goed voor je is. En het kan zijn dat je van iets houdt, terwijl het slecht voor je is.

Ik geloof erin dat alles in dit leven een doel heeft. En dat iets wat in eerste instantie (alleen maar) slecht lijkt ook altijd iets goeds met zich meebrengt. Het is van belang om goed te beseffen wat er gebeurt en wat het met je doet, maar juist in moeilijke tijden, zoals bij ziekte en dood, is het ook erg belangrijk om dat positieve niet uit het oog te verliezen. Hoop en vertrouwen zijn noodzakelijk om te kunnen overleven.

Als geestelijk verzorger sta ik u graag bij tijdens uw zoektocht, ongeacht uw levensbeschouwing. Indien u kracht put uit het islamitische geloof dan help ik u graag om hier zoveel mogelijk uit te halen.


Wouter de Vormer

Humanistisch
Kamer G0-212
06-50063249
.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: