foto

MD C.F. Jacobs

Positions
PhD Candidate, MD-PhD
Main activities
Research
Specialisation
Chronic Lymphocytic Leukemia
Focus of research

Boosting metabolism in T cells; a tool to improve T cell therapy for chronic lymphocytic leukemia patients

Curriculum Vitae

Ervaring

ANIOS Medische Oncologie Antoni van Leeuwenhoek (AvL) 2019-nu In het AvL heb ik 6 maanden als ANIOS klinische werkzaamheden verricht. Hierna (en tot op heden) ben ik werkzaam geweest op de poli met het mammacarcinoom als aandachtsgebied.

ANIOS Interne Geneeskunde Zaans Medisch Centrum (ZMC) 2018-2019 In het ZMC heb ik ervaring opgedaan met interne-, long- en cardiale geneeskunde. Hierdoor heb ik ervaring kunnen opdoen in de breedste vorm van interne-geneeskunde, inclusief acute zorg. Tevens heb ik het voortouw genomen bij meerdere verbeterprojecten ten aanzien van de werkomstandigheden van de arts-assistenten.

Graduate student Moores Cancer Center UCSD 2017-2018 Gedurende 6 maanden heb ik translationeel onderzoek verricht op het gebied van chronische lymfatische leukemie(CLL). De focus van het onderzoek betrof intron-rententie en alternative splicing mechanismes, waarbij ik door middel van western blotting, gel elektroforese en flow cytometry eiwitten heb helpen identificeren die betrokken zijn bij veranderingen in de DNA en RNA translatie in het kader van CLL. Ook ben ik betrokken geweest bij meerdere grote klinische en pre-klinische studies in het lab van prof. Kipps in San Diego. Tevens heb ik meegewerkt aan een studie rondom het cytokine release syndroom en de onderliggende mechanismes hierbij (zie bibliografie)

Opleiding

Vrije Universiteit Amsterdam 2011-2018 Bachelor and Master of Medicine

UCSD Moores Cancer Centre 2017-2018 Graduate student training, hoe om te gaan met clinical trials, flow cytometry, western blots, gel electrophoresis, Luminex technology en multiple softwares