foto

R.M.J.G.J. van den Wijngaard PhD

Positions
Assistant Professor, Research Associate
Main activities
Research
Specialisation
Irritable Bowel Syndrome
Focus of research

Microbiome, Mycobiome (i.e. fungal microbiome) Irritable Bowel Syndrome (IBS), Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), visceral hypersensitivity, mast cells.

 

Link to our group website:             http://www.gut-research.com/ 

 

 

Key publications
  • Botschuijver Sara, Roeselers Guus, Levin Evgeni, Jonkers Daisy M., Welting Olaf, Heinsbroek Sigrid E. M., de Weerd Heleen H., Boekhout Teun, Fornai Matteo, Masclee Ad A., Schuren Frank H. J., de Jonge Wouter J., Seppen Jurgen, van den Wijngaard René M. Intestinal Fungal Dysbiosis Is Associated With Visceral Hypersensitivity in Patients With Irritable Bowel Syndrome and Rats Gastroenterology 2017;153 (4):1026-1039 [PubMed]
  • Botschuijver Sara, van Diest Sophie A., van Thiel Isabelle A. M., Saia Rafael S., Strik Anne S., Yu Zhumei, Maria-Ferreira Daniele, Welting Olaf, Keszthelyi Daniel, Jennings Gary, Heinsbroek Sigrid E. M., Elferink Ronald P. Oude, Schuren Frank H. J., de Jonge Wouter J., van den Wijngaard René M. Miltefosine treatment reduces visceral hypersensitivity in a rat model for irritable bowel syndrome via multiple mechanisms Scientific reports 2019;9 (1) [PubMed]
  • Botschuijver S., Welting O., Levin E., Maria-Ferreira D., Koch E., Montijn R. C., Seppen J., Hakvoort T. B. M., Schuren F. H. J., de Jonge W. J., van den Wijngaard R. M. Reversal of visceral hypersensitivity in rat by Menthacarin , a proprietary combination of essential oils from peppermint and caraway, coincides with mycobiome modulation Neurogastroenterology and motility 2018;30 (6):e13299 [PubMed]
  • van den Wijngaard R. M., Stanisor O. I., van Diest S. A., Welting O., Wouters M. M., Cailotto C., de Jonge W. J., Boeckxstaens G. E. Susceptibility to stress induced visceral hypersensitivity in maternally separated rats is transferred across generations Neurogastroenterology and motility 2013;25 (12):e780-e790 [PubMed]
  • Stanisor Oana I., van Diest Sophie A., Yu Zhumei, Welting Olaf, Bekkali Noor, Shi Jing, de Jonge Wouter J., Boeckxstaens Guy E., van den Wijngaard Rene M. Stress-induced visceral hypersensitivity in maternally separated rats can be reversed by peripherally restricted histamine-1-receptor antagonists PLoS ONE 2013;8 (6):e66884 [PubMed]
All Publications
Curriculum Vitae

René van den Wijngaard undertook his PhD-training in the group of Prof PK Das at the Department of Pathology of the Academic Medical Center/University of Amsterdam (Amsterdam, The Netherlands). His thesis, entitled 'New insight in vitiligo: immunopathology', focused on autoimmune destruction of melanocytes in vitiligonous skin. After obtaining his PhD he changed to gut-oriented research by starting as a post-doc in the 'Motility group' of Prof GE Boeckxstaens at the Department of Gastroenterology and Hepatology of the Academic Medical Center. At present he is a scientific staff member in this Department. His work at the ‘Tytgat Institute for Liver and Intestinal Research’ is embedded in the 'Gut Research group' that is headed by Prof WJ de Jonge. Main focus of his current research activities concerns the role of gut fungi/yeast and bacteria (the myco- and microbiome) and mast cells in the pathophysiology of the irritable bowel syndrome (IBS). He is a board member of the ‘Dutch Society for Neurogastroenterology and Motility’, steering committee member of the ‘European Society for Neurogastroenterology & Motility’ (ESNM) and editorial head of the ESNM edited website ‘Gut Microbiota for Health’ (https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/).          

René van den Wijngaard deed zijn promotieonderzoek in de groep van Professor PK Das op de afdeling Pathologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Focus van zijn proefschrift, getiteld ‘'New insight in vitiligo: immunopathology', was het autoimmuun proces dat de oorzaak is van pigmentcel dood bij de huidaandoening vitiligo. Na het behalen van de Doctors titel veranderde hij van onderzoeksrichting en startte als post-doc in de groep van Professor GE Boeckxstaens op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het AMC. Op dit moment is hij als wetenschappelijk staflid werkzaam binnen deze afdeling. Zijn werk op het ‘Tytgat Instituut voor Lever- en Darmonderzoek’ is ingebed in de ‘Gut Research Groep’ van Prof WJ de Jonge. Belangrijkste speerpunt van zijn huidige onderzoek is het prikkelbaar darm syndroom (PDS). Hierbij richt hij zich op 1) het ontrafelen van processen die van belang zijn bij het ontstaan van deze aandoening (rol van mest cellen en darm gisten/schimmels) en 2) op mogelijkheden om PDS klachten bij patiënten te verminderen. Hij is bestuurslid van de ‘Nederlandse Vereniging voor Neurogastroenterologie en Motiliteit’, stuurgroep lid van de Europese Vereniging voor Neurogastroenterologie en Motiliteit (ESNM) en hoofd editor van de ESNM-website ‘Gut Microbiota for Health’ (https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/).   

Current research funding
  • European Crohn's and Colitis Organisation-ECCO