Rapport “AI WILL SEE YOU NOW - Het perspectief van de arts en de patiënt op een verantwoorde toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) ter ondersteuning van medische beslissingen.”

Het toepassen van AI-technologie ter ondersteuning van medische beslissingen heeft sinds circa 10 jaar grote vlucht genomen. Omdat de impact van AI-technologie op de behandeling van patiënten aanzienlijk kan zijn, is grote zorgvuldigheid getracht bij de ontwikkeling, evaluatie en implementatie ervan in de klinische praktijk. Indien dat niet of onvoldoende gebeurt, kunnen waarden in de gezondheidzorg als toegankelijkheid, betaalbaarheid, diversiteit, autonomie, kwaliteit en vertrouwen, op het spel komen te staan. In het rapport “AI WILL SEE YOU NOW” wordt een set van randvoorwaarden beschreven voor een verantwoorde toepassing van AI ter ondersteuning van medische beslissingen. Deze set weerspiegelt de concrete behoeften en wensen van zorgverleners, patiënten en technologie experts.

Het project was een samenwerking tussen onderzoekers van Amsterdam UMC, afdeling Klinische Informatiekunde en onderzoekers en experts van andere afdelingen binnen het Amsterdam UMC (Intensive Care, Medische Psychologie, Medische Ethiek, Acute Zorg Rehabilitatie) en daar buiten (UMCU, UMCG, OLVG, St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, WAAG Society – Institute for art, science and technology, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Pacmed). Het project is uitgevoerd met financiële steun vanuit SIDN Fonds – Pionier project 2018.

De Health data science/Big data module van post-initiële Master Health Informatics biedt onderwijs voor zorgverleners en zorgbestuurders over kansen en beperkingen over o.a. AI-technologie in het medisch domein. De resultaten uit het rapport laten zien dat beter begrip van de mogelijkheden en beperking van AI-technologie onontbeerlijk is voor realistische verwachtingen en verantwoord gebruik.