Biobank Toetsings Commissie (BTC)

Binnen het AMC worden op vrijwel alle afdelingen collecties van lichaamsmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek aangelegd en bewaard. Men spreekt in dit verband van een biobank. Iedere (oprichting van een) biobank moet worden getoetst en dient hiervoor te worden aangemeld bij het secretariaat van de BTC. De secretariële ondersteuning van de BTC is dezelfde als de METC.

Ambtelijk secretaris:
Mw. mr. A. Bosma

Secretariaat:
Locatie:  TK0-270 (rode luifel)
Telefoon: Wij zijn het best bereikbaar per e-mail, op verzoek kunt u teruggebeld worden
(bereikbaar van 9.00 tot 16.00)

Indieningen en vragen:
biobanktoetsing@amsterdamumc.nl

Technische vragen:
AMC-biobankcoördinator j.hamann@amsterdamumc.nl

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer