Nieuw protocol: risico's en gevolgen COVID-19

Bij het opstellen van een nieuw onderzoeksproject verzoeken wij u rekening te houden met COVID-19 maatregelen en het eventueel opnieuw oplaaien van de pandemie in Nederland met als gevolg extra maatregelen. Dit betreft niet alleen wanneer de werving en de aanmelding van nieuwe deelnemers moet worden gestaakt, maar met name wat zijn de gevolgen voor de veiligheid van de deelnemers als studiehandelingen niet meer kunnen plaatsvinden (b.v. medicatie, operatie, controles). Zijn er alternatieven en moet dit eerst getoetst worden door de METC? Wij vragen u dit op te nemen in het protcol. De METC neemt dit mee bij de toets op de haalbaarheid van een onderzoek.

Vanzelfsprekend geldt dit ook voor bestaande en lopende projecten, maar daar is al een besluit van de METC en geen vragenronde meer.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer