Rapportages

METC AMC beoordelende commissie

Voortgangsrapportage: De voortgangsrapportage van een onderzoek vragen wij u jaarlijks aan de commissie voor te leggen. De eerste rapportage verwachten wij uiterlijk één jaar na dagtekening van het positief besluit.

Eindrapportage / voortijdige beëindiging: De commissie dient op de hoogte gebracht te worden van de (voortijdige) beëindiging van alle door haar beoordeelde studies. Van een voortijdige beëindiging willen wij zo snel mogelijk bericht ontvangen, tezamen met het formulier eindrapportage.

In geval van een reguliere beëindiging vragen wij u het formulier eindrapportage aan ons voor te leggen binnen drie maanden na de einddatum van het onderzoek.

De studieresultaten en/of publicaties ontvangen wij graag binnen één jaar na einddatum.

Veiligheidsrapportage: SAE's en SUSAR's kunnen worden ingediend via ToetsingOnLine (TOL), overige veiligheidsrapportages (voorzien van conclusie omtrent de veiligheid en voortzetting van het onderzoek) ontvangen wij graag via ons digitale portal Research Manager.

Beoordeeld door een METC elders

Voortgangsrapportage: Wij vragen u jaarlijks door te geven hoeveel proefpersonen zijn geincludeerd in het AMC en wat de verwachtte einddatum van het project is.

Eindrapportage: Wij vragen u de einddatum en het totaal aantal geincludeerde proefpersonen in het AMC aan ons door te geven.

Veiligheidsraportage: Veiligheidsrapportages hoeven van een ander centrum niet te worden voorgelegd.

Zowel het formulier voortgangsrapportage als formulier eindrapportage kunt u als pdf bestand indienen via ons digitale portal Research Manager. Wanneer u een rapportage indient via ToetsingOnLine ontvangen wij automatisch een kopie, u hoeft deze dan niet nogmaals aan ons te mailen.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer