foto

H. van den Berg MD PhD

Position
Medical Specialist
Main activities
Patient care, Research, Other
Specialisation
paediatrics haemato-oncology
Focus of research

Bone tumors

Klinische Farmacologie

Curriculum Vitae

opleiding: 1967-1972

Rijksscholenge¬meenschap Meppel, diploma Hogere Burger School-B (17-7-1972)
1972-1978 studie geneeskunde Rijksuniver¬siteit Groningen
1973 propaedeuse
27-6-75 kandidaats (cum laude)
21-4-77 doctoraal
9-11-78 artsexamen
27-7-77 Certificate (287-667-0) of the Educational Com¬mission for For¬eign Medical Gradua¬tes, Phila¬delphia, U.S.A.
1991 promotie aan Rijksuniversiteit Leiden, titel: "Reconstitution of hematopoiesis after allogeneic bone marrow trans¬plantation in children"
25-2-98 retrograde registratie als kinderarts-hematoloog/oncoloog
1-1-2003-1-7-2005 studie Medical Education University of Dundee, Schotland
2004 Certificate en Diploma Medical Education
2005 Masters Degree Medical Education, Thesis: Learning Styles in Interns

2013 registratie Klinisch Farmacoloog (Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie)


aanstellingen:

1978-1980 artsassistent kindergeneeskunde kinderartsenpraktijk in Ziekenhuis "De Heel", Zaandam.
1980-1983 specialisatie kindergeneeskunde Academisch Ziekenhuis bij de Uni¬versiteit van Amsterdam (Binnengasthuis, Wilhel¬mina Gasthuis, Academisch Medisch Centrum), opleider Prof. Dr. W.H.H. Tegelaers
1984-1992 staflid afdeling kindergenees¬kunde Academisch Ziekenhuis Lei¬den met als taak chef de clini¬que afdeling been¬mergtransplantatie binnen de sub-afdeling Immuno-Hemato-Oncologie.
1992-heden Academisch Hoofdspecialist Em-makinderziekenhuis AMC, hoofd-taak op afdeling kinderoncologie.
1-11-2000-1-10-2007 chef-werkplek afdeling kinderoncologie.
1-4-2003-1-4-2004 adviseur onderwijs instituut faculteit geneeskunde UvA
01-01-2004-1-1-2007 Lid FOBO commissie AMC
1-1-2007-1-7-2007 lid ondernemingsraad AMC
1-7-2007 Aanstelling bij Agentschap van College ter Beoordeling Geneesmiddelen
Activiteiten
Consultant kindergeneeskunde
Alternate Pediatric Committee EMEA (European Medicines Agency)

Tijdelijke
aanstelling: Temporary Advisor World Health Organisation (W.H.O.) at "Con-sultation on AIDS and the new¬born", Kopenhagen april 1987. Verslag verscheen: W.H.O. Eur/icp/cds 017 Rmi/79/p05 (Unfpa) 2407f met als titel "Aids and the new¬born; Report on a W.H.O. consultation".

Overige functies
2001-heden Lid Commissie Beentumoren
2004-2007 Lid FOBO-commissie AMC
2006-2013 Redactielid TIjdschrift voor Oncologie
2006-heden Redactielid Verpleegkundig Vademecum
1993 – heden Lid Formulariumcommissie Emmakinderziekenhuis,
(voorzitter vanaf 2000)
2000-2006 Lid Formulariumcommissie AMC
(formulariumcommissie ging 2006 over
in de Farmacotherapie commissie)
2006-heden Lid Farmacotherapie commissie AMC
 

Research programmes

Prof. H.N. Caron MD PhD (Paediatric Oncology; biology and clinical)