foto

Prof. PhD D.L. Willems

Position
Full Professor
Main activities
Education, Research, Other
Specialisation
Health Care Ethics
Focus of research

Ethics, especially home care, end-of-life, and genetics

Key publications
  • Willems Dick L., Verhagen A. A. Eduard, van Wijlick Eric Infants' best interests in end-of-life care for newborns Pediatrics 2014;134 (4):e1163-e1168 [PubMed]
  • de Vos Mirjam A., Bos Albert P., Plötz Frans B., van Heerde Marc, de Graaff Bert M., Tates Kiek, Truog Robert D., Willems Dick L. Talking with parents about end-of-life decisions for their children Pediatrics 2015;135 (2):e465-e476 [PubMed]
  • Snijdewind Marianne C., van Tol Donald G., Onwuteaka-Philipsen Bregje D., Willems Dick L. Developments in the practice of physician-assisted dying: Perceptions of physicians who had experience with complex cases Journal of medical ethics 2018;44 (5):292-296 [PubMed]
  • Glaudemans Jolien J., Moll van Charante Eric P., Willems Dick L. Advance care planning in primary care, only for severely ill patients? A structured review Family practice 2015;32 (1):16-26 [PubMed]
  • Seeber Antje A., Hijdra Albert, Vermeulen Marinus, Willems Dick L. Discussions about treatment restrictions in chronic neurologic diseases A structured review Neurology 2012;78 (8):590-597 [PubMed]
All Publications
Research programmes

Prof. PhD D.L. Willems (Health Care Ethics)

 

 

Promotietrajecten:
1. Ongelijke burgers. Burgerschap voor mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Onderzoeker: Drs ST Ootes. Onderzoek naar de vraag in hoeverre mensen met ernstige psychische stoornissen die in de gemeenschap verblijven, kunnen worden aangesproken als burgers.
2. Gift of bijdrage? Vragen rond de ethische toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeker: Drs J-P de Jong. Onderzoek naar de manier waarop ethische oordelen over onderzoek tot stand komen en worden gerechtvaardigd.
3. De dynamiek van hoop in de palliatieve fase. Onderzoeker: Drs E. Olsman. Onderzoek naar de vraag hoe in de palliatieve wordt omgegaan met soms irreële hoop van patiënten en familie.
4. Het palliatieve-zorgmodel in de neurologie. Onderzoeker: Drs A. Seeber. Onderzoek naar levenseindebeslissingen en palliatieve zorg bij ernstige neurologische ziektebeelden.
5. Ethische aspecten van klinische zorg. Een kwalitatief onderzoek naar idealen van zorg en hun samenhang. Onderzoeker: Drs B. de Bock. Onderzoek naar de idealen van hulpverleners in het ziekenhuis en de manier waarop zij hun verantwoordelijkheid gestalte geven.
6. Besluitvorming op maat? De betrokkenheid van ouders bij beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde. Onderzoeker: Drs M. de Vos-Broerse. Onderzoekt de vraag hoe en in hoeverre ouders een stem krijgen bij het staken of niet-instellen van behandelingen in de kindergeneeskunde
7. Ethical issues in the Indonesian Health Care System. Onderzoeker: N. Mahardinata. Welke ethische vragen doen zich voor in de zorg in opkomende economische macht als Indonesië?
8. Ethische vragen rond telezorg thuis. Onderzoeker: Drs Annemarie van Hout. Over (de wenselijkheid van) veranderingen in de zorg en zorgrelaties bij een toename van zorg op afstand.

Postdoc project: EFORT: Ethical Frameworks for Telecare Technologies for Older People at Home. Onderzoeker: Dr AJ Pols. Europees samenwerkingsproject rond ethische vragen en beleidsvorming met betrekking tot telezorg voor ouderen.

Theme: Public Health

Postdocs
PhD M. Hoogsteyns
PhD H.J. Olsman
Prof. PhD A.J. Pols

PhD Students
B.J. de Bock

Current research funding
  • Europese Unie
  • NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
  • ZonMw