Prof. PhD PT R.H.H. Engelbert

foto

Prof. PhD PT R.H.H. Engelbert

Position
Full Professor
Main activities
Research, Other
Specialisation
Physiotherapy
Focus of research

Onderzoek:
Het onderzoek van de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam binnen het kenniscentrum ACHIEVE is gericht op de complexe zorg rondom de complexe patiënt (Complex Care) en Urban Vitality, onderzoek wordt verricht naar de grootstedelijke gezondheidsproblemen. Mijn onderzoekslijn is gericht op de transitie van zorg rondom complexe patiënten (transitie tussen de tweede en eerste lijn). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het AMC en de lectoraten binnen de Faculteiten Gezondheid en Bewegen, Sport en Voeding (http://www.hva.nl/achieve) Uitgebreide informatie omtrent de output van lectoraat en leerstoel in de bijlage.

Patiëntenzorg:
In de academische werkplaats Polifysiek vindt patiëntenzorg plaats rondom complexe patiënten met hart en vaat problemen, oncologische problemen en ouderen. In dat kader worden door docenten (professional in the lead) patiënten onderzocht en behandeld in samenspraak met de afdeling Revalidatie van het AMC. Een uitbreiding in patiëntenzorg wordt in 2015-2016 verwacht rondom de traumatologie en de kwetsbare oudere (val en osteoporosepoli). Studenten worden hierbij betrokken in het kader van beroepsopdrachten, klinische lessen en excellentie en honours trajecten. Interdisciplinaire patiëntenzorg is belangrijk en daarom wordt intensief samengewerkt met de opleidingen Verpleegkunde, Ergotherapie, Oefentherapie en Diëtetiek.
 

Key publications
  • Scheper Mark C., Juul-Kristensen Birgit, Rombaut Lies, Rameckers Eugene A., Verbunt Jeanine, Engelbert Raoul H. Disability in Adolescents and Adults Diagnosed With Hypermobility-Related Disorders: A Meta-Analysis Archives of physical medicine and rehabilitation 2016;97 (12):2174-2187 [PubMed]
  • de Boer Rosa M., van Vlimmeren Leo A., Scheper Mark C., Nijhuis-van der Sanden Maria W. G., Engelbert Raoul H. H. Is Motor Performance in 5.5-Year-Old Children Associated with the Presence of Generalized Joint Hypermobility? Journal of pediatrics 2015;167 (3):694-701.e1 [PubMed]
  • Scheper Mark C., de Vries Janneke E., de Vos Rien, Verbunt Jeanine, Nollet Frans, Engelbert Raoul H. H. Generalized joint hypermobility in professional dancers: a sign of talent or vulnerability? Rheumatology (Oxford, England) 2013;52 (4):651-658 [PubMed]
  • Sommers Juultje, Vredeveld Tom, Lindeboom Robert, Nollet Frans, Engelbert Raoul H. H., van der Schaaf Marike de Morton Mobility Index Is Feasible, Reliable, and Valid in Patients With Critical Illness Physical therapy 2016;96 (10):1658-1666 [PubMed]
  • van Egmond M. A., van der Schaaf M., Klinkenbijl J. H. G., Engelbert R. H. H., van Berge Henegouwen M. I. Preoperative functional status is not associated with postoperative surgical complications in low risk patients undergoing esophagectomy Diseases of the esophagus 2017;30 (1):1-7 [PubMed]
All Publications
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae 2015-2016

 

Raoul HH Engelbert, PT, PhD, Bijzonder Hoogleraar Fysiotherapie / lector

 

Werkadres:                            Amsterdam School of Health Professions (ASHP), domein Gezondheid,

                                        Directeur Onderzoek Faculteit Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Tafelbergweg    51, 1105 BD Amsterdam Zuidoost

                                                Tel. 020 - 595 41 80; E-mail: r.h.h.engelbert@hva.nl

               

Senior staflid afdeling Revalidatiegeneeskunde, Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) (0-aanstelling)

 

                                               Aanstelling als Bijzonder Hoogleraar Fysiotherapie bij de Universiteit van Amsterdam sinds  2013;  Oratie 7 maart 2014 getiteld: Fysiotherapie; de zorgketen van complexe   ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk –

 

Werkzaamheden:                  Onderwijs:

 

2008-2016                              Als opleidingsmanager (‘professional in the lead’) eindverantwoordelijk voor onderwijs aan  1300 studenten (200 internationale studenten) en 80 docenten (52 fte) van de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam (inhoud curriculum, financiën, kwaliteit van onderwijzend personeel). De opleiding heeft het curriculum van de internationale  opleiding recent herschreven en toegespitst op de internationale maatstaven, het curriculum  van de Nederlandstalige opleiding is in 2016 herschreven waarbij de Amsterdamse kleur en de  samenwerking met de opleiding Geneeskunde op de voorgrond staat.

                                              

2016-heden                            Als Directeur Onderzoek Faculteit Gezondheid, eindverantwoordelijk voor onderzoekscultuur   van het Kenniscentrum ACHIEVE binnen domein Gezondheid.

                                              

                                               Als portefeuille houder eindverantwoordelijk voor academische werkplaats Polifysiek, waar   onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg samenkomen.

 

                                               Als portefeuille houder eindverantwoordelijk voor organisatie en opzet interdisciplinaire   centrum voor Onverzekerden.

 

                                               Docent opleiding Fysiotherapie en Geneeskunde.

                                              

                                               Als docent – onderzoeker onderwijs in binnen en buitenland (Denemarken, België)

                                              

                                               Brok herregistratie

 

                                               Onderzoek:

                                               Het onderzoek van de faculteit Gezondheid binnen het kenniscentrum ACHIEVE is gericht  op de complexe zorg rondom de complexe patiënt en Urban Vitality, onderzoek wordt verricht   naar de grootstedelijke gezondheidsproblemen. Mijn onderzoekslijn is gericht op de transitie   van zorg rondom complexe patiënten (transitie tussen de tweede en eerste lijn). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het AMC en de lectoraten binnen de   faculteiten Gezondheid en Bewegen, Sport en Voeding (http://www.hva.nl/achieve).   Uitgebreide informatie omtrent de output van lectoraat en leerstoel in de bijlage.

 

                                               Patiëntenzorg:

                                               In de academische werkplaats Polifysiek vindt patiëntenzorg plaats rondom complexe patiënten met hart en vaat problemen, oncologische problemen en ouderen. In dat kader  worden door docenten (professional in the lead) patiënten onderzocht en behandeld in  samenspraak met de afdeling Revalidatie van het AMC. Een uitbreiding in patiëntenzorg wordt in 2015-2016 verwacht rondom de traumatologie en de kwetsbare oudere (val en osteoporose   poli). Studenten worden hierbij betrokken in het kader van beroepsopdrachten, klinische  lessen en excellentie en honours trajecten. Interdisciplinaire patiëntenzorg is belangrijk en   daarom wordt intensief samengewerkt met de opleidingen Verpleegkunde, Ergotherapie,  Oefentherapie en Diëtetiek.

                                              

                                               Studenten worden betrokken bij de opzet van projecten en nemen ook intensief deel aan de  Meetweek (2011), het meten van professionele dansers (2012, 2015, 2016), het meten van  patiënten met Ehlers- Danlos in Belgie (2014, 2017).

 

 

Bijlage 1

 

 

Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), Amersfoort

                                              

-              KNGF financiert Bijzondere Leerstoel Fysiotherapie in AMC (2013-2018).

 

-              Euwes M, Engelbert RHH, Geleijn E, Mulder WJ, van der Veen M, Coppoolse R. Beroepscompetentieprofiel  ziekenhuisfysiotherapeut, NVZF (2009).

                                              

-              Medeontwerper van de visie met betrekking tot de Beroepskolom Fysiotherapie (2012).

                                              

-              Lid van het SROF (samenwerking tussen opleidingen Fysiotherapie) (2008-2013).

                                              

-              Redactielid BCP Fysiotherapie (2013)

                                              

-              Redactielid BCP NVFK (2013)

                                              

-              Hoogleraren advies groep beroepsprofiel KNGF (2014)

 

-              Opening Jaarcongres Fysiotherapie: transitie van zorg, de patiënt centraal 2014, bijdrages jaarcongres met   studenten scripties (scriptieprijs 2x gewonnen), posterpresentaties, voordrachten en voorzitterschap

 

-              Regulier Overleg met voorzitter RGF Noord Holland (drs E. Obbens)

                                              

-              Fysiotherapeuten in Onderwijs adviesraad Opleiding Fysiotherapie HvA : overleg 4 x per jaar (Obbens, Poen, Van     der Schaaf, Groeneweg)

 

-              Overleg met NVZF bestuur (Anderson, Steenbruggen) 4 x per jaar

 

-              Project verslag Samenwerking 19 ziekenhuizen: VMS Kwetsbare ouderen, screening FT met  van Meeteren TNO en  AMC 2014

                                              

-              Input KNGF repliek Fysiotherapie en cardiologie 2014

 

-              KNGF regelmatig betrokken in het onderwijs voor studenten opleiding Fysiotherapie HvA

 

-              Voorzitter Commissie van Advies bestuur KNGF 2014-2015: adviesrapport erkenning van de  nieuwe          beroepsprofielen (BP) van de verbijzonderde verenigingen.

 

-              Organisatie met C. Veenhof van hoogleraren en lectoren overleg

 

 

Promovendi

 

( * NWO docent-promotiebeurs, ** NWO docent promotiebeurs aangevraagd, geel = complex care)

 

-              Van Egmond (2013): Physiotherapeutic risk stratification and tailored intervention for gastro intestinal cancer          patients  undergoing elective surgery; *

 

-              Sommers (2013): Inspanningsfysiologie op de intensive care ;

 

-              Aarden (2015): Kwetsbare oudere patiënten / transitie van zorg naar eerste lijn ; **

 

-              Scheper (2011): Functionele aspecten van het Hypermobiliteits Syndroom bij kinderen ; *

 

-              De Vries (2013): Hypermobiliteit en hypermobiliteitssyndroom bij (jong) volwassenen: de interactie tussen              fysieke- en   psychologische variabelen op coping strategieën en fysieke activiteiten ; *

 

-              van den Helder (2014): Vitamine; onderzoek naar bewegen, voeding en ICT bij thuiswonende ouderen ;

 

-              Mehra (2014): Vitamine + ICT ;

 

-              Van der Meer (2015): Hoofdpijn vanuit het kaakgewricht ;  *

 

-              Major (2015): Evidence Statement Intensive Care Primary Care ;  *

 

-              Warnink (2016) Marfan syndrome in childhood

 

-              De Haan (2016): De complexe cardiologische patiënt ; D**

 

-              Kwakman (2016): Intensive Care HOIO ; D **

 

 

Beoordelingscommissie Promoties / Oppositie

2015                                       Promotiecommissie Erik Vroon, Exercise Physiology in patients with Post-poliomyelitis Syndrome (FACTS-2-PPS). Universiteit van Amsterdam, openbare verdediging 16 januari 2015

2015                                       Promotiecommissie Berendina Spek, Teaching evidence based speech and language therapy, Universiteit van Amsterdam, openbare verdediging 13 maart 2015

2015                                       Promotiecommissie Janne Verbeek, Evidence for physical therapy after stroke;prognosis and intervention, Vrije Universiteit van Amsterdam, openbare verdediging 25 maart 2015

2015                                       Promotiecommissie Charlotte Nusman, Universiteit van Amsterdam, openbare verdediging 2 oktober 2015

2015                                       Promotiecommissie Mark Rietberg, Fatigue in Multiple Sclerosis: Measurement and Management Vrije Universiteit van Amsterdam, openbare verdediging 11 november 2015

2015                                       Promotiecommissie Emiel van Trijffel, Role and Reliability of passive joint motion assesment, towards multivariate diagnostic and decision-making in manual therapy. Universiteit van Amsterdam, openbare verdediging  12 november 2015

2016                                       beoordelingsadvies commissie lector HU: prof. dr. Cindy Veenhof

2016                                       Promotiecommissie Fieke Koopman

2016                                       Promotiecommissie Anne Conijn

2016                                       Promotiecommissie Daniela Dettling

 

 

 

Begeleiding Science Master EBP studenten

 

2015        R Kwakman, Science Master Evidence Based Practice AMC begeleider R. Engelbert, M van der Schaaf

2015        E Klooster, Exercise physiology in critically ill patients Science Master Evidence Based Practice AMC begeleider R.    Engelbert, M van der Schaaf

2016        C. Levendag, Science Master Evidence Based Practice AMC begeleider R. Engelbert, M van der Schaaf

2016        M.Terbraak, Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht, begeleider R. Engelbert,

2016        D.Kolk, Science Master Evidence Based Practice AMC begeleider R. Engelbert, M van der Schaaf

2016        S. Schilder, Science Master Evidence Based Practice AMC begeleider R. Engelbert, M van der Schaaf

 

Subsidies voor Onderzoek

 

2012-2016:                             HvA: W.J.M. Scholte op Reimer, R.J.G. Peters, R.H.H. Engelbert, RAAK Publiek: Het geheel is meer dan de som der delen; Multidisciplinaire samenwerking in implementatie van cardiovasculaire richtlijnen, (290K €). 75K€/jaar

2012-2016:                             HvA-AMC: Projectcommissie lid Dystonieproject in samenwerking met B. Visser (oefentherapie HvA) en M. Koning-Thijssen (neurologie AMC – UMCG): Nuts Ohra fonds (100K €).25K€perjaar

2013-2016:                             NWO subsidie docent-promovendus M. Scheper (132 K € gehonoreerd) 30K€/jaar

2013-2017:                             projectcommissielid Zon MW, Tussen Weten en Doen II - 2e ronde subsidieaanvragen,COMPLEX CARE: COordination for Multimorbid Patients Leading to EXcellent CAre Research and Education, W. Scholte Op Reimer, B Buurman. Gehonoreerd,

                                               700 K €: 170K€/jaar

2013-2017:                             NWO subsidie docent-promovendus M van Egmond gehonoreerd, 132K €: 30K€/jaar

2013-2017:                             NWO subsidie docent-promovendus J de Vries gehonoreerd, 132K €: 30K€/jaar

2013-2016:                             projectcommissie lid HIPPER: Heuprevalidatie Innovatie Project : voor Professionals E- Revalidatie, Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie (RAAK) Tender mei 2013, 300 K € afgewezen

2013-2017:                             Vitale Amsterdamse ouderen in de stad (VITAMINE), Urban Vitality, 500 K € gehonoreerd    125.000/jaar

2015-heden                            HIPPER, Thuisrevalidatie met sensortechnologie voor ouderen na een heupoperatie. Krose, van  Hartingsveld, Engelbert, Visser. Raak Publiek 300 K € gehonoreerd: 100K €/jaar

2015                                       RHH Engelbert “Risicostratificatie en op maat gesneden behandeling met   Telemedicine bij gastro-intestinale kankerpatiënten die een operatie ondergaan” SAG   aanvraag Achmea ingediend (60.000€) afgewezen

2015                                       Samenwerking ISALA Zwolle, AMC: ‘Better in Better out’ bij Oesophagus-carcinoom, Het effect  van preoperatieve training op postoperatief beloop ingediend WCF KNGF (40.000 €)   afgewezen

2015                                       De TRANSIT studie: Transitie van interdisciplinaire zorg rondom complexe patiënten:    risicostratificatie, kennistransfer en kosteneffectiviteit rondom de diagnostiek en behandeling   an electieve- en acute opnames. Urban Vitality                                   (50.000€) afgewezen

2015                                       De Hospital ABCD studie WCF KNGF (40.000 €) afgewezen

2015-2018:                             NWO subsidie docent-promovendus Hedwig van der Meer gehonoreerd, 132K €:30K€/jaar

2015                                       Raak Publiek, Transit studie 600.000€ ingediend, afgewezen in beroep gegaan, afgewezen

2015-2016:                             Visser, Engelbert, Weijs, Functioneel trainen met digitale ondersteuning Fonds Nuts Ohra 50K    gehonoreerd: 25K€/jaar

2016                                       Anna fonds, dans studie: 11.600€ afgewezen

2016-2019:                             NWO subsidie docent-promovendus Mel Major gehonoreerd, 132K €30K€/jaar

2016-2018:                             Krose, Engelbert, Visser Bewegingsregistratie en Analyse voor Valrisicoschatting bij Ouderen    Bravo onderzoek Raak MKB gehonoreerd 450K €: 150K €/jaar

 

Totaal 2015-2016:                 820K€/jaar

 

2016                                       medeaanvrager, IC Raak Publiek, ingediend, 350K €

2016                                       project commissie lid Wheels, blessures bij rolstoelsporters, Raak Publiek, ingediend 350K €

2016                                       project commissie lid SIMBA onderzoek naar coping bij Asthma, Raak Publiek ingediend 350K €

2016                                       Follow Me, een interdisciplinaire studie naar collageen ziektes Marfan en EDS Raak Pro 700K €    in te dienen november

2016                                       NWO subsidie docent-promovendus Jesse Aarden ingediend, 132K €

 

 

Artikelen

 

Artikelen

Pubmed geciteerde artikelen in peer-reviewed tijdschriften: n = 96.

Nederlandstalige artikelen en artikelen in non peer-reviewed tijdschriften: ongeveer 120.

 

Lezingen

Ongeveer 200 nationale en internationale lezingen en posterpresentaties. (invited speaker: Dyon, Annecy, Toronto, Baltimore, London, Venetië, Annapolis, Gent, Istanbul, Sydney, Helsinki, Nijmegen, Odense, Birmingham, Bangalore, New York).

 

Voorzitter tijdens nationale- en internationale congressen en symposia.

 

Wetenschappelijke publicaties (2016)

 

-              MA van Egmond, M van der Schaaf, JHG Klinkenbijl, RHH Engelbert,  MI. van Berge Henegouwen. Preoperative functional status is not associated with postoperative complications in esophageal cancer patients undergoing esophagectomy.  Dis Esophagus. 2016 Feb 26. doi: 10.1111/dote.12469. [Epub ahead of print]

 

-              LA. Reichardt, JJ. Aarden, R. van Seben, RHH Engelbert, M van der Schaaf, BC. van Munster, JA. Bosch and BM. Buurman on behalf of the Hospital-ABCD study group, Unravelling the mechanism behind hospitalization-associated disability in older patients; the Hospital Activity Behavior Cognition Disability (Hospital-ABCD) study protocol, BMC Geriatr. 2016 Mar 5;16(1):59. doi: 10.1186/s12877-016-0232-3.

 

-                Scheper MC, PT, MSc, Juul-Kristensen B, PT, PhD , Rombaut L, PT, MSc, Rameckers EAA, PT, Ph, Verbunt J, MD, PhD, Engelbert RHH, PT, PhD, Disability in adolescents and adults diagnosed with hypermobility related disorders: a factorial meta-analysis  Arch Phys Med Rehabil. 2016 Mar 11. pii: S0003-9993(16)00154-4. doi: 10.1016/j.apmr.2016.02.015. [Epub ahead of print] Review.

 

-              J. Sommers, T. Vredeveld, R. Lindeboom, F.Nollet, RHH Engelbert, M. van der Schaaf. The De Morton mobility index is feasible, reliable and valid in critically ill patients. Phys Ther. 2016 Apr 14. [Epub ahead of print]

 

-              K. Jacobs, RJ Oostra, R Engelbert, P Habets. Multiple bilateral anatomical variations of the tendons of the forearm and wrist: a case report based on a cadaver study. Int J Anat Var (IJAV). 2016; 9: 3–7.

 

-              MC Scheper, L Rombaut , JE de Vries, I van de Wandele, Esch M van,  P Calders, RHH Engelbert. Factors of activity impairment in adult patients with Ehlers Danlos Syndrome (hypermobility type): muscle strength and          proprioception Disabil Rehabil. 2016 Jun 24:1-7. [Epub ahead of print]

 

-              M.C. Scheper, V. Pacey, L. Rombaut, R.D. Adams, L. Tofts, P. Calders, L.L. Nicholson, R.H.H. Engelbert

                Generalized Hyperalgesia in children and adults diagnosed with Hypermobility Syndrome and Ehlers-Danlos Hypermobility type: A discriminative analysis Arthritis Care Res (Hoboken). 2016 Aug 2. doi: 10.1002/acr.22998. [Epub ahead of print]

 

-                 J. van den Dool , M.A.J. Tijssen,  J.H.T.M. Koelman , R.H.H. Engelbert, B. Visser, Determinants of disability in Cervical Dystonia Parkinsonism Relat Disord. 2016 Aug 15. pii: S1353-8020(16)30318-2. doi: 10.1016/j.parkreldis.2016.08.014. [Epub ahead of print]

 

-              M. Nicolaou, M.G.J. Gademan, M. Snijder, R.H.H. Engelbert, H. Dijkshoorn , C.B. Terwee, K. Stronks. Validation of the “Short questionnaire to assess health enhancing physical activity” (SQUASH) in a multi-ethnic population using a combined accelerometer and heart rate monitor. PLoS One. 2016 Aug 30;11(8):e0161066. doi: 10.1371/journal.pone.0161066. eCollection 2016.

 

-              S Mehra, T Dadema, B J.A. Kröse, B Visser, R H.H. Engelbert, J Van Den Helder, P J.M. Weijs Attitudes of older adults towards a blended exercise program; a focus-group study. Front Psychol. Accepted

 

-              J.J. Aarden, M. van der Esch, R.H.H. Engelbert, M. van der Schaaf, S.E. de Rooij, B.M. Buurman Hip fractures in older patients: trajectories of disability after surgery Journal of Heath, Nutrition and Aging. Accepted

 

-                M.E. Major-Helsloot , R. Kwakman, M. Kho, B. Connolly, D. McWilliams, L. Denehy, S. Hanekom , S. Patman , R. Gosselink, C. Jones, F. Nollet, D.M. Needham, R.H.H. Engelbert, M. van der Schaaf  Int Care Med submitted Surviving critical illness, what’s next? An expert consensus statement on physical therapy after discharge from ICU submitted Critical Care accepted

 

-              LA van Vlimmeren, RHH Engelbert, M. Pelsma, HMM Groenewoud, MM Boere-Boonekamp, MWG Nijhuis-van der Sanden. The Natural Course of Skull Deformation from Birth to 5-Years of Age; A Prospective Cohort Study Eur J Ped. accepted

 

-              Williams CM, Pacey V, de Bakker PB, Caserta AJ, Gray K, Engelbert RHH, Conservative and surgical interventions for idiopathic toewalking in children (Protocol), Cochrane review in review

 

-              HA van der Meer, CM Speksnijder, RHH Engelbert,  F Lobbezoo, MWG Nijhuis – van der Sanden, CM Visscher, Confounding variables in the association between Headaches and TMD. J Pain, in review

 

-                Schmidt H, Lykke Pedersen T, Junge T, Nicholson L, Engelbert R, Juul-Kristensen B.Generalized Joint Hypermobility in elite level adolescents and the relation to pain, function, quality of life and injuries - a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. Submitted

 

-              RHH Engelbert, B. Juul-Kristensen, I. de Wandele I , V.Pacey, S.Smeenk, N.Woinarosky N, S.Sabo, MA Scheper, J. Simmonds. International physical therapy management guidelines for children, adolescents and adults diagnosed with Joint Hypermobility Syndrome /and Ehlers Danlos syndrome- hypermobility type. Am J Med Genet submitted

-               Juul-Kristensen B, Schmedling K, Lund H, Engelbert R. Measurement properties of existing clinical assessment

                 methods for local and generalized joint hypermobility – a systematic review. Am J Med Genet submitted

 

-              E Klooster, J Sommers, SB Zoethout, vacature AMC, HLA van den Oever, RHH Engelbert, J Horn, M van der Schaaf.

                Physiological response to exercise testing in critically ill patients submitted

 

-              H.J.H. Gijsbers, M.S. Terbraak , M van der Schaaf, Bouma, B.J., R.J. Peters,  RHH Engelbert. Feasibility of cardiac rehabilitation in a 31 year old woman after a total cavopulmonary connection: -a case report- . Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention (JCRP).

 

-              De Vries J, Dekker C, Bastiaenen C, Goossens M, Engelbert RHH, Verbunt J.The Dutch version of the Child Activities and Limitations Interview (DCALI-C) in adolescents with chronic pain. submitted

 

Vakpublicaties

 

-              RHH Engelbert, Steeds meer inbreng van fysiotherapie bij grote operaties; Interview Ned T Evidence based Practice 2016; 3:21-24

 

-              Gasthoofdredacteur Fysiopraxis mei 2016, Ziekenhuisfysiotherapie

 

-              RHH Engelbert, Fysiotherapie Quo Vadis, gastcolumn Scientia Fundus

 

 

 

Abstracts en oral / poster presentations 2016

 

-              Russek L, Engelbert R, Juul-Kristensen B, Pacey V, de Wandele I, Smeenk S, Woinarosky N, Sabo S, Scheper M,  Simmonds J. Physiotherapy Management and Care. Ehlers-Danlos Society Global Learning Conference, Baltimore, MD, USA. Jul 15, 2016.

 

-              Mehra S, Dadema T, Kröse B, Visser B, Engelbert R, Van Den Helder J and Weijs P (2016). Attitudes of Older Adults Towards a Blended Exercise Program. Front. Public Health. Conference Abstract: 2nd Behaviour Change Conference: Digital Health and Wellbeing. doi: 10.3389/conf.FPUBH.2016.01.00104

 

-              E Klooster, J Sommers, SB Zoethout, vacature AMC, HLA van den Oever, RHH Engelbert, J Horn, M van der Schaaf.

                Physiological response to exercise testing in critically ill patients. International early mobilization network, 3rd European Conference on Weaning & Rehabilitation in Critically ill Patients, Kopenhagen, november 2016

 

-              Schmidt H, Lykke Pedersen T, Junge T, Engelbert R, Juul-Kristensen B.Generalised joint hypermobility in elite level adolescents and the relation to pain, function, quality of life and injuries Sport Medicine Congress, february 2016 Kolding, Denmark

 

-              H van der Meer, CM Speksnijder, R Engelbert, F Lobbezoo, MWG Nijhuis – van der Sanden, CM. Visscher.

                Confounding variables in the association between Headaches and Temporomandibular Disorders.  Move conference Amsterdam

 

-              Major-Helsloot M., Kwakman R., Kho M., Connolly B., McWilliams D., Denehy L., Hanekom

                S., Patman S., Gosselink R., Jones C., Needham D., Nollet F., Engelbert R.,Van der Schaaf M.

                Physical therapy after critical illness: an international expert consensus statement WCPT Europe Liverpool

 

-              H van der Meer, CM Speksnijder, R Engelbert, F Lobbezoo, MWG Nijhuis – van der Sanden, CM. Visscher.

                Confounding variables in the association between Headaches and Temporomandibular Disorders.  Orlando april 2016, USA

 

-              M.C. Scheper, V. Pacey, L. Rombaut, R.D. Adams, L. Tofts, P. Calders, L.L. Nicholson, R.H.H. Engelbert Generalized Hyperalgesia in children and adults diagnosed with Hypermobility Syndrome and Ehlers-Danlos Syndrome Hypermobility type: A discriminative analysis EDS conference New York, 2-4 may 2016

 

-               L Rombaut, M Scheper, I De Wandele, J De Vries, M Meeus, F Malfait, R Engelbert, P Calders. Chronic pain in patients with the hypermobility type of Ehlers-Danlos Syndrome: evidence for generalized hyperalgesia. EDS conference New York, 2-4 may 2016

 

-              M.C. Scheper, B. Juul-Kristensen, L. Rombaut, E. Rameckers, J. Verbunt, R.H.H. Engelbert

                Disability in adolescents and adults diagnosed with hypermobility related disorders: a meta-analysis, EDS conference New York, 2-4 may 2016

 

-              Sommers NVFZ

 

-              van der Meer, NVMT

 

-              RHH Engelbert Workshop: ’Hoe draagt een academische werkplaats bij aan de ontmoeting tussen onderzoek, onderwijs en patienten?’ Netwerkbijeenkomst tussen weten en doen II, Amsterdam, 17 juni 2016

 

-              Engelbert RHH, voorzitter bijeenkomst hoogleraren en lectoren fysiotherapie KNGF, Fysiotherapie en E-health, Amersfoort, 22 juni 2016

 

-              Engelbert RHH, verstrekkende gevolgen van hypermobiliteit van gewrichten, I Wise congres, Utrecht 18 juni 2016

 

Wetenschappelijke publicaties (2015)

 

-                L Rombaut, M Scheper, I De Wandele, J De Vries, M Meeus, F Malfait, R Engelbert, P Calders. Chronic pain in patients with the hypermobility type of Ehlers-Danlos Syndrome: evidence for generalized hyperalgesia. Clin Rheumatol. Clin Rheumatol. 2015 Jun;34(6):1121-9.

 

-              J. Sommers, R. Engelbert, D. Dettling, R. Gosselink, P. Spronk, F. Nollet,  M. van der Schaaf. Evidence Statement for Physiotherapy in the Intensive Care Unit Clin Rehabil. 2015 Feb 13. pii: 0269215514567156. [Epub ahead of print]

 

-              M.C. Scheper, J.E. de Vries,  A. Beelen, de Vos, R. , F. Nollet, R.H.H. Engelbert. Physical functioning in healthy adolescents and young adults with Generalized Joint Hypermobility. Curr Rheumatol Rev. 2015;10(2):117-25.

 

-                de Boer RM, van Vlimmeren LA, Scheper M, Nijhuis- van der Sanden RM, Engelbert RHH. Is the motor development in 5-year old children influenced by the presence of generalized joint hypermobility? J Pediatr. 2015 Jul 16. pii: S0022-3476(15)00672-1. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.06.034. [Epub ahead of print]

 

-              MC Scheper, JE de Vries, J Verbunt, RHH Engelbert. Chronic pain in Hypermobility Syndrome and Ehlers Danlos syndrome (hypermobility type): it is a challenge. Journal of Pain Research 2015:8 1–11

-              J Sommers, R Engelbert, D Dettling, R Gosselink, P Spronk, J Horn, F Nollet, M Van der Schaaf. Physiotherapy in the   ICU: an evidence-based, expert-driven, practical statement Critical Care 2015, 19(Suppl 1):P558 (16 March 2015)

 

-              J Sommers, T Vredeveld, J Horn, RH Engelbert, R Lindeboom, M van der Schaaf Psychometric properties of the de Morton Mobility Index in ICU patients Critical Care 2015, 19(Suppl 1):P475 (16 March 2015)

 

 

Vakpublicaties (2015)

 

-              Juul-Kristensen B, Remvig L, Engelbert RHH. 'Hyper- and hypomobility' in 'Fascia in Sport as Movement', Handspring Publisher, Scotland, UK, Eds. R Schleip and A Baker. 2015, chapter 8; 69-82

 

-              L Remvig, B Juul-Kristensen, and RHH Engelbert , Hypermobility in adults, Hypermobility in adults

                chapter 9, Oxford Textbook of Musculoskeletal Medicine, Second Edition, Edited by Michael Hutson

                Royal London Hospital for Integrated Medicine, London, UK, Adam Ward, Formerly Royal London Hospital for Integrated Medicine, London, UK, 2015; 84-91

 

-              RHH Engelbert, Respecteer moeder Natuur: -kinderen begeleiden in het volgen van hun ‘trajectories’-

                Jubileum tijdschrift NVFK 2015, 4-7.

 

-              MC. Scheper, R Keer, RHH Engelbert Diagnostics, clinical profiling and tailored treatment in Ehlers-Danlos (hypermobility type) and hypermobility related disorders

 

-              Prijs voor aanstormend talent, Robin Kwakman en Denise Wieferink genomineerd voor Jaco den Dekker afstudeer prijs, Fysiopraxis oktober 2015; 34-35

 

Abstracts en oral / poster presentations 2015

 

-              RHH Engelbert, Openingslezing op uitnodiging: Klinisch redeneren, Hogescholendag Rotterdam, thema: wetenschap in het onderwijs, 14 januari 2015

 

-              RHH Engelbert, Hypermobiliteit op de kinderleeftijd, nacholingscursus en workshop Kinderrevalidatie geneeskunde, Lunteren, 21 januari 2015

 

-              RHH Engelbert, Hypermobiliteit op de kinderleeftijd, nacholingscursus en workshop Kinderrevalidatie geneeskunde, Lunteren, 21 januari 2015

 

-              RHH Engelbert, Ook de paramedische zorg verandert: lezing op uitnodiging Gezondheidscongres Pfizer, Terschelling 28 -30 januari 2015

 

-              J. Sommers, RHH. Engelbert, DS. Dettling, R. Gosselink, PE Spronk, J. Horn,  F. Nollet, M. van der Schaaf

                Physiotherapy in the intensive care unit: an evidence-based, expert driven, practical statement  and rehabilitation recommendations. IC congres Brussel, mei 2015

 

-              J. Sommers, T. Vredeveld, RHH. Engelbert, R. Lindeboom, J. Horn, M. van der Schaaf. Psychometric properties of the De Morton Mobility Index (Demmi) in critically ill patients  IC congres Brussel, mei 2015

 

-              Schmidt H, Lykke Pedersen T, Nicholson L, Engelbert RHH, Juul-Kristensen B.Generalised joint hypermobility in elite level adolescent athletes – beneficial or is it a problematic in relation to injury, pain, physical function functioning and quality of life? The European College of Sport Science Congress (ECSS), Malmø, Juli 2015

 

-              Juul-Kristensen B, Schmidt H, Lykke Pedersen T, Nicholson L, Engelbert RHH, Junge T. Elite level adolescent athletes with Generalised Joint Hypermobility (GJH) display increased lower extremity symptoms and larger postural sway than those without GJH. Conference on Musicians and performing arts, Odense, Denmark,  June 2015.

 

-              de Vries, Scheper, Juul Kristensen, Engelbert. Workshop regarding joint hypermobility in professional dancers.

                Conference on Musicians and performing arts, Odense, Denmark,  June 2015.

 

-              Engelbert RHH, van Hartingsveldt M, Masterclass onderwijs conferentie HvA: De flexibele zorgprofessional en interprofessioneel samenwerken, 9 april 2015

 

-              J. Sommers, R. Engelbert, D. Dettling, R. Gosselink, P. Spronk, F. Nollet,  M. van der Schaaf. Evidence Statement for Physiotherapy in the Intensive Care Unit. VRA lustrum congres, Amsterdam, 17 April. 

 

-              Engelbert RHH, European Human Genetics congres; tweede vergadering van het EDS consortium; 6 juni 2015 in Glasgow.

 

-              Engelbert RHH, BIMM/SOMM Combined Symposium, " Challenging Joints : Management of Laxity Instability and Hypermobility.” invited lecture and workshop ” (A)-symptomatic generalised joint hypermobility in children and adults; a challenge for the professional, Birmingham, 14th November 2015

 

-              J Sommers, F Nollet, RHH Engelbert, M van der Schaaf, Early rehabilitation at the ICU, 9th World Congress of the ISPRM 2015; Berlijn, 18-21 juni 2015

 

-              M. Nicolaou, M.G.J. Gademan, Marieke Snijder, R.H.H. Engelbert, H. Dijkshoorn ,C.B. Terwee, K. Stronks.

                Validation of the “Short questionnaire to assess health enhancing physical activity” (SQUASH) in a multi-ethnic population using a combined accelerometer and heart rate monitor. ICDAM9 conference, Brisbane Australia, 1-3 september 2015

 

-              Engelbert RHH, Ouder worden en fysieke training, KNGF congres 6 november 2015

 

-              M. van der Schaaf, D. Dettling, M.Major, R. Kwakman, R. Engelbert, J. Sommers. The implementation of the evidence statement for ICU physiotherapy in the Netherlands, ICU conference Kopenhagen

 

-              RHH Engelbert, Masterclass joint hypermobility in childhood 19 november Ghent, Belgium

 

-              RHH Engelbert, Transitie van zorg, complexe patienten in de eerste lijn, minisymposium Fysiotherapie na intensive care opname, Amsterdam, 2 juli 2015

 

-              Kwakman RCH, Wieferink DCM, Sommers J, Engelbert RHH, van der Schaaf M Bestaat er een correlatie tussen handknijpkracht (JAMAR) en het meten van spierkracht volgens de Manual Muscle testing (MRC totaal score) bij ernstig zieke patiënten op de Intensive Care ? KNGF congres 6 november 2015, proefschriftprijs

 

-               JJ Aarden PT, M van der Esch, M van der Schaaf, SE de Rooij, RHH Engelbert, BM Buurman RN. Trajectories of physical functioning in elderly after hip fracture surgery. NVFG congres 24 september 2015

 

 

Research programmes

Prof. MD PhD F. Nollet (Improving functioning in complex rehabilitation populations)

MD PhD J. Horn (Neurology on the Intensive Care Unit)