Xandra Bremers 2014

Xandra Bremers exposeerde van 12 oktober tot 6 januari 2015.

Xandra Bremers maakt sculpturen die gaan over de fragiliteit van het bestaan. Zij werkt met vele materialen waaronder glas, latexrubber of suiker en ze maakt gebruik van bestaande objecten uit haar dagelijks leven. Die objecten worden door haar gemanipuleerd, ze breekt ze open, smelt ze of reduceert ze tot lege omhullingen. Waardoor een nieuwe context ontstaat waarin ze de vergankelijkheid van het alledaagse zichtbaar maakt. Over haar werk zegt zij: “Wij mensen weten dat alles vergankelijk is en dat besef doet ons aanzetten tot zorgzaam handelen. We trachten het verval tegen te gaan, beschermen en conserveren enerzijds en we zoeken naar vernieuwing, bouwen en produceren anderzijds. Zorgzaam handelen vindt zijn uiting ook in onze worsteling met zingeving en het scheppen van een context van poëzie , schoonheid en compassie.”

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: