Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
afdeling urologie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Het Amsterdams Expertise Centrum voor luchtwegziekten is opgezet om de kennis en expertise binnen Amsterdam UMC over complexe luchtwegaandoeningen van de bovenste- en onderste luchtwegen te bundelen. Het gaat om (allergische) astma, chronische rhinosinusitis met/zonder neuspoliepen, luchtwegziekten bij immuundeficiënties en bronchiëctasieën en daaraan gerelateerde ziekten zoals Cystic Fibrosis (CF), Primaire Ciliaire Dyskinesie PCD), recidiverende luchtweginfecties en beroepsgerelateerde aandoeningen. Binnen de poliklinische opzet combineren we hoogwaardige, multidisciplinaire diagnostiek en behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, maken we een behandelplan op maat voor de individuele patiënt en werken we samen tussen kinderen- en volwassenspecialisten.
x
phone
020 566 3111
Mijn Dossier
-- hier content --