Aanvullende arbozorg

Arbodiensten of werkgevers kunnen een contract afsluiten met de PMA om aanvullend aan de reguliere arbozorg specifiek bepaalde producten af te nemen.

Niet alleen voor Arbodiensten en grote bedrijven met veel gezondheidsrisico's kan dit handig zijn. Ook voor kleine organisaties die werken met vrijgevestigde bedrijfsartsen biedt het inkopen van aanvullende zorg bij de PMA voordelen.

Bij een vast contract wordt een werkwijze afgesproken met vaste contactpersonen. Dat leidt tot kortere lijnen en efficiënter werken. Daardoor kan de PMA korting bieden op haar tarieven.

Aanvullende Arbozorg aanvragen

Neem contact op met de PMA om de mogelijkheden door te spreken.

De PMA biedt onder andere de volgende diensten aan:

Doorlopend contract voor advies bij zorgvragen en/of advies bij keuringen

Door afspraken te maken voor een langere periode, kan de PMA sneller en efficiënter werken. Daardoor kan de PMA ook korting bieden op haar tarieven.

Onderzoek van groepen werknemers of onderzoek van werknemers in combinatie met de werkplek.

Soms kan er onrust ontstaan bij werknemers over een nieuwe werkwijze, of er zijn meerdere werknemers met dezelfde klachten. Onafhankelijk onderzoek kan dan bijdragen aan de oplossing.

Scholing

De PMA is een topzorg instelling. In verschillende arbodiensten hebben bedrijfsartsen zelf ook behoefte aan scholing op het terrein van de klinische arbeidsgeneeskunde.

Opstellen of aanpassen van keuringseisen

In het verleden waren diverse arbodiensten actief wat betreft het opstellen van keuringseisen, voor een breed scala aan beroepen. De laatste jaren is deze activiteit vrijwel verdwenen waardoor er in diverse sectoren met verouderde normen wordt gewerkt. Vooral in de sector vervoer heeft de PMA opdrachten uitgevoerd om keuringeisen op een wetenschappelijk verantwoorde manier te moderniseren. Daarbij zijn niet onderbouwde normen verdwenen.

Aanpak

Er worden afspraken gemaakt tussen bedrijf of arbodienst en de PMA over de diensten waar de klant behoefte aan heeft en de meest praktische werkwijze.

Resultaat

Snel en adequaat advies in die gevallen dat de klant daaraan behoefte heeft.