Advies bij keuringen

Bij problemen rond geschiktheidsonderzoek kan de PMA advies geven. De PMA beschikt door de oorsprong vanuit het NCvB over de benodigde expertise.

Advies bij veiligheidskeuringen

Het is mogelijk de PMA in te schakelen bij problemen rond geschiktheidsonderzoek. Zo is de PMA door de Inspectie Leefomgeving en Transport Rail en Wegvervoer aangewezen (zie Protocol) om een deskundig advies te geven aan de keurend arts wanneer deze twijfelt over de geschiktheid van een keurling voor veiligheidsfuncties binnen de railsector.

Advies bij keuringen aanvragen?

Neem contact op met de PMA voor het aanvragen van keuringsadvies.

Het is voor keurende instanties ook mogelijk om een doorlopend contract voor Aanvullende Arbozorg af te sluiten, en daarin deze advisering op te nemen.

Aanpak

Na verwijzing en telefonisch overleg met de betreffende arbeidsgeneeskundige van de PMA wordt een onderzoeksplan opgesteld.

Een multidisciplinair team bestaand uit in ieder geval een klinisch arbeidsgeneeskundige en een andere deskundige (medisch specialist, arbeidshygiënist, psycholoog) verricht een consult. Afhankelijk van de vraagstelling vinden aanvullende onderzoeken (werkplekbezoek, screenend neuropsychologisch onderzoek) plaats.

Resultaat

De PMA bespreekt de bevindingen met de betrokkene en brengt een rapportage uit aan de keurend arts.

Advies over specifieke beroepsrisico's

De PMA kan onderzoeken in hoeverre iemand geschikt is voor een beroep met specifieke risico’s of waarbij sprake is van risico’s voor derden.

Zo geeft de PMA advies aan chauffeurs met een verhoogd risico op een cardiovasculair accident. Ze doet dit onder andere in samenwerking met het Medisch Expertise Centrum Vervoer van Achmea. 

Verwijzen

De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het “bel me terug” formulier in.

Tarieven

Kijk voor de algemene tarieven in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.