Diagnostiek en advies

Arbeidsgeneeskunde (Polikliniek Mens en Arbeid, PMA) is gespecialiseerd in onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en werk, voor de individuele medewerker maar ook voor groepsproblematiek als sickbuildingsyndrome en zwembadproblematiek.

Door de bundeling van expertise op het gebied van werk en klinische zorg kan de PMA bij uitstek specifieke vraagstellingen op het gebied van complexe arbeidsgebonden aandoeningen beantwoorden.

Wie kunt u verwijzen?

De PMA staat open voor medewerkers met complexe arbeidsgebonden aandoeningen. Verwijzing is raadzaam voor patiënten voor wie reguliere zorg geen oplossing biedt of wanneer zeer specialistische diagnostiek en begeleiding noodzakelijk zijn.

Verwijzen

De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten (klinisch arbeidsgeneeskundigen) vult u dan het “bel me terug” formulier in.

Aanpak

Na verwijzing en telefonisch overleg met de betreffende arbeidsgeneeskundige van de PMA wordt een onderzoeksplan opgesteld. De patiënt wordt gezien door een multidisciplinair team bestaand uit een klinisch arbeidsgeneeskundige, een medisch specialist en zo nodig andere specifieke deskundigen. Waar nodig volgen aanvullende onderzoeken en eventueel werkplekonderzoek. Is er sprake van een arbeidsgebonden problematiek die meerdere werknemers betreft, dan behoort spreekuur op locatie tot de mogelijkheden.

Resultaat

De PMA levert snelle adequate diagnostiek en kijkt specifiek naar de consequenties voor werk. De verwijzer wordt tussentijds geïnformeerd over deelresultaten. Na afronding van het onderzoek volgt de beantwoording van uw vraagstelling in de eindrapportage.

Contact

Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het “bel me terug” formulier in.

Tarieven

De zorg die de Polikliniek Mens en Arbeid biedt, wordt soms vergoed door de zorgverzekeraar of door een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vaak worden de kosten vergoed door de werkgever. Onder tarieven vindt u een algemene tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.