Expertises

De PMA verricht deskundigenonderzoek, de zogenoemde expertises. Het gaat hierbij om medisch onderzoek dat niet plaatsvindt in het kader van zorg. Er is ook geen sprake van een behandelrelatie tussen een arts en een patiënt.

Contact

Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten  (klinisch arbeidsgeneeskundigen) vult u dan het “bel me terug” formulier in

Vaststellen arbeidsgerelateerdheid van een aandoening

Doel van deze expertise is het vaststellen van een causaal verband tussen een aandoening en het werk. De beoordeling richt zich alleen op de medische causaliteit. Beantwoording van vragen over de aansprakelijkheid is niet aan de orde.

Aanpak

Na verwijzing en telefonisch overleg met de betreffende arbeidsgeneeskundige van de PMA wordt een onderzoeksplan opgesteld. De vaststelling van de gezondheidsschade, de relatie met arbeid en de blootstelling staan daarin centraal. Ook wordt gekeken naar mogelijke andere verklaringen.

Een multidisciplinair team bestaand uit in ieder geval een klinisch arbeidsgeneeskundige en een andere deskundige (medisch specialist, arbeidshygiënist, psycholoog) verricht een consult en bezoekt waar nodig de werkplek. Afhankelijk van de vraagstelling vinden aanvullende onderzoeken plaats.

Resultaat

Na een gesprek met de betrokkene en de beoordeling volgt een rapportage. De rapportage kent een tweede lezing door een andere klinisch arbeidsgeneeskundige.

Deskundigenbericht in verband met claims en/of juridische procedure

Deskundigen van de PMA treden geregeld op als deskundige wanneer er sprake is van een juridische procedure.

Randvoorwaarden

  • Beide partijen zijn het eens over de vraagstelling en de inschakeling van de PMA of de opdracht komt van de rechtbank.
  • Er is een duidelijke vraagstelling.
  • Er is een compleet medisch dossier en alle overige relevante stukken o.a. met betrekking tot gegevens over de werkplek zijn aanwezig.
  • De PMA heeft zo nodig toegang tot de (vroegere) werkplek.

Verwijzen

De PMA werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. Als u meteen wilt verwijzen vul dan dit formulier in. Mocht u willen overleggen met één van onze consulenten vult u dan het “bel me terug” formulier in.

Tarieven

Kijk voor de algemene tarieven in de tarievenlijst. Een offerte op maat volgt na overleg met de klinisch arbeidsgeneeskundige.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer