Tarieven

De kosten die verbonden zijn aan de verwijzing naar de PMA worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In de praktijk worden ze betaald door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars die hiervoor een offerte ontvangen.

Tarieven 2017
Eenvouding e-mail consult €120
Uitgebreid e-mail consult €240
Consult door klinisch arbeidsgeneeskundige €900
Consult door klinisch arbeidsgeneeskundige en medisch specialist €1.750
Werkplekbezoek offerte
Expertise door klinisch arbeidsgeneeskundige €1.750
Multidisciplinaire expertise offerte

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer