Let op: Het Audiologisch centrum van locatie VUmc is tijdelijk verhuisd naar locatie AMC.

Heeft u of uw kind problemen met horen of zijn er twijfels over de taal- en spraakontwikkeling van uw kind? Dan kunt u terecht op ons Audiologisch Centrum. Daar kunnen wij het gehoor van u of uw kind testen of onderzoek doen naar de taalontwikkeling van uw kind. Als het nodig is helpen wij u of uw kind graag met een hoorhulpmiddel zoals een hoortoestel, beengeleidingshoortoestel (BCD/BAHA) of cochleair implantaat (CI).

Ik heb een afspraak op: