Revalidatie CI traject volwassenen

Het revalidatietraject bestaat uit het afstellen van de CI en het intensief oefenen met de CI. Revalidatie is essentieel voor het laten slagen van de CI.

Ongeveer vier weken na de operatie kan het uitwendige gedeelte van het CI, de spraakprocessor, worden aangesloten. Vervolgens start de hoorrevalidatie met het CI, wat een intensieve periode kan zijn voor u.

Eerste aansluiting

De CI-gebruiker komt mét oefenpartner een ochtend of een middag naar het Audiologisch Centrum van het AMC. Tijdens deze eerste afregeling zoekt de audioloog per elektrode naar het stroomniveau dat nodig is om iets te kunnen horen. Vervolgens wordt voor elke elektrode het maximale stroomniveau ingesteld. Daarna wordt de processor voor het eerst aangezet, zodat de CI-gebruiker de geluiden in de kamer voor het eerst kan horen. Voor veel mensen is dit een emotioneel moment. De geluiden via een CI klinken anders dan slechthorende volwassenen gewend zijn van gewone hoortoestellen. Geluiden via een CI klinken ook anders dan volwassenen zich kunnen herinneren uit de periode waarin ze die geluiden beter of goed konden horen.

Na de eerste afregeling probeert de CI-gebruiker het apparaat voor het eerst uit, waarna de audioloog graag hoort wat de ervaringen zijn. Eventueel wordt de afregeling nog wat aangepast. Vervolgens geven de audioloog en de logopedist adviezen voor de komende dagen, waarna de CI-gebruiker met het apparaat naar huis gaat.

Start van de hoortraining

Na enkele dagen komt de CI-gebruiker voor een tweede revalidatiebezoek naar ons centrum. De audioloog past de instellingen aan en de logopedist probeert met de CI-gebruiker uit wat op dat moment de mogelijkheden zijn voor het horen van omgevingsgeluiden en het verstaan van spraak. Hiermee wordt de uitgangssituatie voor de hoortraining bepaald.

De eerste vijf weken van de revalidatie komt de CI-gebruiker met zijn/haar oefenpartner in totaal 5 keer naar het audiologisch centrum. De hoorrevalidatie met het CI is een intensieve periode, omdat de afregeling van het CI vaak moet worden aangepast en de CI-gebruiker opnieuw moet leren om klanken en geluiden van elkaar te onderscheiden en te interpreteren.

Na vier weken wordt de hoortraining afgebouwd, rekening houdend met de persoonlijke vorderingen. De meest intensieve periode van hoorrevalidatie duurt ongeveer drie maanden. Na een half jaar komt de CI-gebruiker terug voor controle bij de audioloog en de logopedist. Daarna volgen controles 1 jaar, 2.5 en 5 jaar na de operatie.

De oefenpartner

De oefenpartner speelt binnen de hoortraining een zeer belangrijke rol. Tijdens de bezoeken aan ons centrum laat de logopedist aan de CI-gebruiker en zijn/haar oefenpartner zien hoe er thuis geoefend zou moeten worden. Aan de oefenpartner wordt gevraagd om dagelijks met de CI-gebruiker te oefenen met behulp van de opdrachten die de logopedist meegeeft tijdens de revalidatie. Daarnaast speelt de oefenpartner een belangrijke rol in het benoemen van geluiden die er in de omgeving zijn, zodat de CI-gebruiker daar alert op wordt gemaakt en de geluiden kan leren herkennen. De oefenpartner observeert wat de vooruitgang is in het dagelijkse leven en kan aan de logopedist aangeven wat nog moeilijk is. Deze informatie is belangrijk voor de logopedist om de hoortraining goed af te kunnen stemmen. De oefenpartner hoeft niet de levenspartner van de CI-gebruiker te zijn.

De hoortraining duurt ongeveer één uur per bezoek. Het uiteindelijke resultaat met het CI is voor iedereen verschillend. Het doel van de hoorrevalidatie is een zo goed en ontspannen mogelijk te horen en/of te verstaan (afhankelijk van uw mogelijkheden). Ook na deze hoorrevalidatie blijft iemand met een CI slechthorend, waardoor sommige situaties te complex zijn om te kunnen verstaan.

De hoortraining kan bestaan uit het onderscheiden van geluiden, oefeningen op klank-, woord- en zinsniveau, en het goed leren verstaan tijdens een gesprek. Daarnaast wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn in het voeren van een gesprek via de telefoon. Het oefenen gebeurt vaak zonder lipbeeld.

Begeleiding

Tijdens de revalidatieperiode krijgt een CI-gebruiker een gesprek met de maatschappelijk werker van ons team. Het gebruik van een CI heeft veel invloed op het dagelijkse leven. Het kan zijn dat er veel emoties loskomen doordat iemand na jaren van slechthorendheid weer geluiden kan horen. In familie-, vrienden- of werkkring kunnen het contact en de onderlinge verhoudingen veranderen doordat de CI-gebruiker beter gaat horen. De CI-gebruiker zal hier zijn/haar weg in moeten vinden, maar ook mensen uit zijn/haar omgeving moeten wennen aan deze veranderingen. Hierover praten met de maatschappelijk werker kan prettig en zinvol zijn. Daarnaast kan de maatschappelijk werker een rol vervullen in het geven van informatie aan de werkgever van een CI-gebruiker.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer

Contact CI-team

Routenummer 22