Spraaktaalontwikkelingsonderzoek

Bij sommige kinderen verloopt de spraaktaalontwikkeling anders dan je zou verwachten. Op ons centrum doen wij hier multidisciplinair onderzoek naar.

Informatie over spraak- en taalontwikkeling

Direct naar aamelden van een kind.

Problemen in de communicatie hebben ook gevolgen voor andere ontwikkelingsaspecten. Als de communicatie met een kind moeilijk verloopt dan levert dit vaak frustratie op, zowel bij het kind als bij de omgeving. Daarom is het van belang om bij problemen zo vroeg mogelijk onderzoek te laten uitvoeren.

Bij zorgen over de spraaktaalontwikkeling kan een kind op onze afdeling terecht voor onderzoek. Vaak wordt dit onderzoek door verschillende deskundigen uitgevoerd. Binnen dit multidisciplinaire team worden onderzoeken gedaan die zijn afgestemd op de problemen en de leeftijd van het kind.

Voor meer informatie over het verloop van de spraaktaalontwikkeling en mogelijke problemen kunt u oa. kijken op:

Aanmelden

Wanneer er zorgen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind dan kan uw kind naar het Audiologisch Centrum worden verwezen. De huisarts, arts van het consultatiebureau of een medisch specialist kunnen de verwijzing maken en naar ons opsturen: dit kan digitaal of per post.

Afhankelijk van de verwijzing, de leeftijd van het kind en welke onderzoeken er al gedaan zijn zullen wij uw kind uitnodigen voor een intake gesprek met gehooronderzoek of het molenspreekuur.

Het komt regelmatig voor dat er een wachtlijst is voor een spraaktaalonderzoek.