De ziekte van Lyme is een infectieziekte die in Nederland steeds meer voorkomt. De verschijnselen zijn heel verschillend en kunnen een lange tijd voorkomen. Het is niet altijd eenvoudig om de ziekte van Lyme te herkennen of behandelen. Daarom hebben Amsterdam UMC de kennis over tekenziekten vanuit verschillende specialismen gebundeld in één centrum: het AMLC.
Amsterdams Multidisciplinair Lymeziektecentrum (AMLC)
phone
020 566 2649

Mededeling

Vanwege de verspreiding van ziekte door het nieuwe coronavirus (COVID-19) is de Lymeziektepolikliniek tot nader order slechts zeer beperkt open. Indien er mogelijk een spoedindicatie tot verwijzing bestaat, willen we u vragen telefonisch contact op te nemen. Andere verwijzingen kunnen we op dit moment helaas niet in behandeling nemen, maar uiteraard zijn we bereikbaar voor telefonisch intercollegiaal overleg. Zodra we weer onze normale dienstverlening hervatten, zullen we u daarover op deze plek informeren.

Onderzoekers