Dutch Perioperative Allergy Center (DPAC)

Het DPAC is het expertisecentrum voor allergie en anafylaxis rondom operaties. In het DPAC wordt de expertise van de allergologie en anesthesiologie gecombineerd. Bij een verdenking op een allergische reactie tijdens een operatie of op pijnmedicatie, doen wij diagnostiek naar het uitlokkende medicament om zo een zo veilig mogelijk advies te geven voor eventuele toekomstige operaties.

phone
+31(0)20 566 9111
Laten doorschakelen naar dr. Kooij, dr. Terreehorst of dr. Hermanides.