Cardiologie - Opleiding tot cardioloog

De opleiding tot cardioloog duurt 6 jaar. In het AMC zijn op de afdeling cardiologie gemiddeld 12 artsen in opleiding tot specialist (aios)*. *Er komen 4 AIOS per jaar in opleiding

Informatie

Jaar 1 & 2: Vooropleiding Jaar 3: Perifeer Jaar 4: Academisch Jaar 5: Academisch Jaar 6: differentiatie
Algemene interne geneeskunde Hartbewaking/EHH I Hartbewaking/EHH II Cardiothoracale chirurgie 50% algemene cardiologie & 50% differentiatie
Intensive care geneeskunde Verpleeg-afdeling I Verpleeg-afdeling II Consulten
Long-geneeskunde Non invasieve beeldvorming I Non invasieve beeldvorming II Congenitale cardiologie
Nefrologie Hart-catheterisatie I Hart-catheterisatie II Elektrofysiologie

Jaar 1 en 2 : Vooropleiding

De AIOS start met interne geneeskunde en wordt ingeroosterd voor 22 maanden. Er zijn verplichte stages: Algemene interne geneeskunde w.o. diabeteszorg en vasculaire geneeskunde (9-12 mnd)**

 • Intensive Care (4 mnd)
 • Longziekten (4 mnd)
 • Nefrologie (4 mnd)

**De algemene interne stage in het AMC bestaat uit 4 maanden verpleegafdeling (F6No) en 4 maanden acute geneeskunde.  De stage vasculaire geneeskunde is hierin geïncorporeerd en bestaat uit een poli onder supervisie van vasculair geneeskundige zodat de  AIOS zich specifiek bekwamen in premature atherosclerose en behandeling van hypertensie. Stollingsstoornissen zullen in de vorm van consulten voor stollingsarts worden aangeleerd.

Het thema Ouderenzorg  zit verweven in de dagelijkse werkzaamheden van de AIOS. Verdere verdieping vindt plaats tijdens de cardiologie opleiding bij kwetsbare ouderen o.a. met structureel hartziekten en de keuze voor transcatheter hartklep implantatie (THI)

Jaar 3: Perifere stages basiscurriculum

Na de vooropleiding inwendige geneeskunde, start de AIOS met de vervolgopleiding cardiologie in een van de 2 perifere opleidingsklinieken (Tergooi ziekenhuis of Westfries Gasthuis).

Jaar 4 en 5: Academische stages

Gedurende jaar vier volgt de AIOS in de regel dezelfde stages als in de perifere opleidingskliniek, echter nu in academische setting, wederom elk drie maanden

 • Verpleegafdeling Cardiologie
 • Hartbewaking/Eerste Hart Hulp
 • Hartcatheterisatie/interventie cardiologie
 • Niet invasieve beeldvorming

In het vijfde jaar worden de volgende stages gevolgd, wederom met elk een duur van drie maanden.

 • Cardiothoracale chirurgie
 • Congenitale cardiologie
 • Consulten
 • Elektrofysiologie en devices, inclusief de begeleiding en controle van patiënten na pacemaker en  ICD implantatie en na ablaties

Een half jaar na de start van het vierde jaar (nadat de CCU en afdelingsstages zijn afgerond) begint de AIOS een dagdeel per week met zijn eigen poliklinische spreekuur (totaal 100-150 dagdelen).

Toelatingseisen en solliciteren

1 x per jaar vindt er een sollicitatieronde plaats . De sollicitatiecommissie bestaat uit een afvaardiging van alle subspecialismen.

Minimaal moet iemand basisarts zijn. Het verdient de voorkeur om gepromoveerd te zijn en klinische ervaring te hebben waaruit blijkt dat iemand naast academische, innovatieve  interesse ook de competenties heeft om een arts te zijn met potentieel leiderschaps kwaliteiten.

Opleider

mw. dr. M. M. Vis

Vragen en contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:a.nairy@amsterdamumc.nl