Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
verpleegafdeling cardiologie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Cardiologie (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Cardiologie.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. U wordt opgenomen vanwege klachten aan uw hart, of vanwege een revalidatie na uw opname op de afdeling Hartbewaking of Eerste Hart Hulp.

Er zijn behandelingen voor kransslagaderlijden, kleplijden, pompfunctiestoornissen of hartritmeproblematiek. De behandeling bestaat vaak uit medicijnen, maar mensen worden er ook voorbereid op dotterbehandeling, hartchirurgie of electrofysiologische therapie. Tevens is er een Short Stay voor patiënten die poliklinisch zijn voorbereid voor kortdurende ingrepen of onderzoeken, zoals hartcatheterisatie of dotterbehandeling.

Wat kan ik verwachten?

U zult de dag voor de behandeling worden opgenomen. Tijdens deze opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal er op deze dag eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Meestal bent u op de Hartbewaking opgenomen omdat u acuut ziek werd. U komt op de afdeling Cardiologie wanneer u geen directe levensbedreigend hartprobleem meer heeft. U bent dan opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie om verder te revalideren na uw acute ziekte. Samen met uw arts en uw verpleegkundige wordt er gekeken welke behandeling en revalidatie u verder nodig heeft.

U heeft op de polikliniek een brief meegekregen waarin de gemiddelde wachttijd voor uw behandeling vermeld staat. Als u aan de beurt bent, wordt u gebeld en krijgt u te horen wanneer u wordt opgenomen. Wanneer u nog niet bent gebeld als de gemiddelde wachttijd voorbij is, kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling. Dan krijgt u informatie over uw plaats op de wachtlijst.

Contactpersoon

Het is handig van tevoren na te denken wie uw contactpersoon zal zijn. De contactpersoon is degene die altijd kan bellen met de afdeling. Alleen aan deze contactpersoon geven wij informatie over uw gezondheidstoestand. Dit is om uw privacy te waarborgen. Als u een ingreep moet ondergaan wordt de contactpersoon door het personeel van de verpleegafdeling gebeld na het uitvoeren van de ingreep. De contactpersoon krijgt dan informatie over uw gezondheidstoestand.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'

De verpleegafdeling Cardiologie is onderdeel van het hartcentrum van het Amsterdam UMC.

Verpleegafdeling Cardiologie

020 – 566 5777

Meer over uw bezoek aan het Amsterdam UMC: