Hartklep katheterinterventies: TAVI – MitraClip - TricusClip (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Hartklep katheter interventies

Uw cardioloog heeft u doorverwezen naar het Amsterdam UMC locatie AMC, polikliniek Cardiologie, voor een ingreep aan een van uw hartkleppen. Het gaat om een ingreep waarbij een van de kleppen wordt behandeld via een katheter. ‘Transkatheter’ betekent dat er met een slang (katheter) toegang tot een bloedvat wordt verkregen.

De drie behandelingen waar het overgaat zijn:

· Transkatheter Aortaklep Vervanging (TAVI): Dit kan een behandeling zijn als u een ernstige aortaklepstenose (vernauwing van de aortaklep) heeft;

· MitraClip: Wanneer u een ernstige mitralisklepinsufficiëntie (lekkage van de mitralisklep) heeft dan zullen we kijken of het plaatsen van een MitraClip voor u een mogelijke behandeling is;

· Plaatsen van een Clip bij een ernstige tricuspidalisklepinsufficiëntie (lekkage van de tricuspidalisklep)

Wat kan ik verwachten?

Met een groep deskundigen wordt beoordeeld of de hartklepinterventie technisch mogelijk is. Hiervoor zijn meerdere onderzoeken nodig. Een aantal onderzoeken zijn al gedaan door uw verwijzend cardioloog. De onderzoeken die nog niet zijn gedaan zullen plaatsvinden in het Amsterdam UMC locatie AMC. We raden u aan om tijdens de onderzoeken iemand mee te nemen. Deze persoon kan u tijdens de onderzoeken ondersteunen en de ervaring is dat twee personen meer informatie onthouden dan één.

Bij uw bezoek aan de polikliniek zal de verpleegkundig specialist met u bespreken hoe het met u gaat, wat uw klachten zijn en welke medicatie u gebruikt. Tijdens dit gesprek worden veel vragen gesteld zoals uw activiteiten in het dagelijks leven, uw voedingstoestand en uw geestelijke toestand/geheugen. Daarnaast wordt beoordeeld of er nog andere onderzoeken nodig zijn zoals een longfunctieonderzoek. Soms is er een bezoek aan een andere specialist, zoals een geriater, noodzakelijk. U krijgt van de verpleegkundig specialist ook uitleg over de procedure van de hartklep, medicatie, de besluitvorming en wachttijd.

Wanneer u komt voor een TAVI dan zal u voorafgaand aan het gesprek met de verpleegkundig specialist voorlichting krijgen in een gezamenlijke bijeenkomst met een paar andere patiënten die ook een TAVI krijgen. De voorlichtingsbijeenkomst duurt ongeveer een uur, daarna krijgt u een persoonlijk gesprek van een half uur met de verpleegkundig specialist.

Patiënten die komen voor een Mitraclip of tricuspidalisplastiek hebben een afspraak van een uur bij de verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek krijgt u voorlichting en uitleg omtrent de procedure. Een vervolgafspraak is meestal niet nodig.

Meer over onze polikliniek

De polikliniek Hartkleppen bestaat uit een team van cardiologen en verpleegkundig specialisten. [Een deel van] de medewerkers van het Hartcentrum kunt u vinden op deze pagina.

Praktische tips:
Lees vooraf de toegestuurde informatie door en/of bekijk het voorlichtingsfilmpje
Transkatheter aortaklepimplantatie -  [ TAVI]
MitraClip
Tricuspidalisklepinsufficiëntie

Neem een familielid of goede bekende mee (samen onthoudt u meer dan alleen).Maak een vragenlijst (algemeen, klachten en/of problemen), bijvoorbeeld aan de hand van de 3goedevragen

Neem alle medicatieverpakkingen mee die u gebruikt of een recent medicatie overzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Route

U vindt de polikliniek Hartkleppen bij de polikliniek Cardiologie, in bouwdeel C op de tweede verdieping (C2), waar u zich kunt melden aan de balie.

Als u niet op de afspraak kunt komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de polikliniek op telefoonnummer: 020 - 566 3794