Endocriene chirurgie

Informatie over Chirurgie van hormoonvormende organen (Endocriene chirurgie).

Chirurgie van hormoonvormende organen (schildklier, bijschildklier, bijnier, alvleesklier; endocriene chirurgie).

(Neuro)endocriene tumoren zijn gezwellen die hormonen maken. Het betreft meestal afwijkingen van de schildklier, bijschildklier, bijnier en ook neuroendocriene tumoren in het hele maagdarmkanaal zoals de alvleesklier.

In het AMC is er wekelijks overleg waarbij de oncoloog, endocrinoloog, radioloog, nucleair geneeskundige en de chirurg u samen ontvangen en een behandelvoorstel kunnen doen.