Oncologische Chirurgie

Informatie over de chirurgie van kanker (oncologische chirurgie).

Chirurgie van kanker (oncologische chirurgie)

Chirurgische oncologie zorg voor mensen met kanker of verdenking daarop. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gastro-intestinaal chirurgen die kanker van het maag-darm-leverstelsel behandelen. Hier is voortdurend overleg en overlap tussen deze groepen specialisten.

Mammapolikliniek

De polikliniek specifiek voor afwijkingen aan de mamma/borst heeft een volledige samenwerking met het Flevoziekenhuis in Almere. Op beide locaties wordt volgens hetzelfde protocol gewerkt. Er is sneldiagnostiek aanwezig voor een snelle geruststelling en het vaststellen van uw diagnose.

In principe vinden alle operaties aan de borst plaats in het Flevoziekenhuis door uw eigen chirurg. Nazorg krijgt u weer in het AMC.

In het AMC vinden alleen ingrepen aan de borst plaats wanneer u een latexallergie heeft, of een voorgeschiedenis heeft waardoor de anesthesie niet plaats kan vinden in het Flevoziekenhuis. Ook kan een complexe reconstructie reden zijn om de operatie in het AMC te laten plaatsvinden.