Allergologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak bij de polikliniek Allergologie.

Heeft u vragen over de coronavaccinatie bij een (mogelijke) allergische reactie op het vaccin? Lees ons nieuwsbericht over veilig vaccineren met een allergische reactie

Wat is een allergie?

Een allergie is een overdreven reactie van ons afweersysteem op (normaal gesproken) ongevaarlijke stoffen. Dit kunnen stoffen zijn uit ons leef- en werkomgeving maar ook medicijnen. Bij herhaaldelijk contact met een stof kan je een allergie ontwikkelen. Op onze afdeling zoeken wij nauwkeurig uit of u lijdt aan een allergie en of deze allergie ook uw klachten kan verklaren of op er andere oorzaken gevonden kunnen worden.

Hoe kan een allergie onderzocht worden?

De medische voorgeschiedenis is heel belangrijk om de oorzaak van een allergische reactie te vinden. Hiervoor ontvangt voor uw afspraak op onze polikliniek een brief met twee vragenlijsten. Die kunt u thuis in alle rust kunt invullen en meenemen naar uw afspraak.  Deze informatie helpt om de oorzaak van de allergische klachten te vinden. Wij zullen u verder uitgebreide vragen stellen, neemt u hiervoor ook een recente uitdraai van uw medicatielijst mee. Deze kunt u bij uw apotheek aanvragen. Daarnaast vragen wij u om producten van thuis, het werk of medicijnen waardoor mogelijk klachten ontstaan mee te nemen.

Tijdens een intakegesprek wordt ook zorgvuldig naar zichtbare huidafwijkingen gekeken. Dit gesprek wordt door een arts in opleiding tot medisch specialist gevoerd, hierbij zijn geneeskundestudenten (“co-assistenten”) aanwezig. Zij overleggen na afloop van het gesprek met u met de medisch specialist. Op basis van de verkregen informatie en de vraag van de verwijzer wordt bepaald of allergologisch onderzoek zinvol is en welke testen verricht moeten worden. Dit wordt dan samen met u besproken.

Welke allergietesten bestaan?

We voeren op de polikliniek diverse allergietesten uit. Zo kunnen diverse huidtesten of bloedtesten verricht. De meest verrichte testen zijn plakproeven (“epicutane allergietesten”), huidpricktesten, provocatietesten en fysieke testen.

Voorbeeld van plakproef Voorbeeld van plakproef

Voorbeeld van een huidpricktest Voorbeeld van een huidpricktest

De laatste worden met name bij verdenking op netelenroos (“urticaria”) uitgevoerd. Onze polikliniek heeft hiervoor alle benodigde moderne voorzieningen. Indien nodig kan ook aanvullende diagnostiek bij andere afdelingen in het ziekenhuis aangevraagd worden. Hierbij kunt u aan nader onderzoek door een KNO-arts, longarts, kinderarts of maag-, darm- en leverspecialist denken.

Urticariaspreekuur

Het gespecialiseerde urticariaspreekuur van de afdeling Dermato-allergologie is voor patiënten met chronische urticaria. Urticaria is het medische woord voor netelenroos of galbulten. Chronische urticaria betekent dat de huidafwijkingen langer dan zes weken bestaan, dit kan zijn in wisselende mate. Bij dit spreekuur zullen op indicatie testen worden verricht.

Deze onderzoeken kunnen allergietesten, testen naar fysieke uitlokkende factoren, bloedonderzoek, ontlastingsonderzoek en andere medische onderzoeken omvatten. Dit onderzoek omvat in het algemeen een viertal afspraken op vier op elkaar volgende dagen en begint op maandagochtend. De exacte tijden voor de vervolgafspraken worden tijdens de eerste afspraak gemaakt.

De eerste afspraak kan enkele uren duren. De vervolgafspraken duren meestal korter en worden op de laatste dag afgerond waar met u de resultaten besproken worden. Indien nog niet alle onderzoek uitslagen beschikbaar zijn, zullen de nog ontbrekende uitslagen met u telefonisch besproken worden. U wordt ook over de mogelijkheden voor een behandeling geïnformeerd, die dan door uw eigen behandelaar, meestal de medische specialist die u verwezen heeft, verzorgd kan worden.

Insulineallergie

Op het gespecialiseerde insulineallergiespreekuur komen mensen die lijden aan diabetes mellitus en bij wie de verdenking bestaat dat zij allergisch zijn geworden voor hun diabetesmedicatie. Vaak zijn dit insulinemedicijnen.

Dit spreekuur is een multidisciplinair spreekuur waar u gezien wordt door een stafarts internist-endocrinologie, een internist-endocrinologie in opleiding, een stafarts dermato-allergologie en een dermatoloog in opleiding. Soms kunnen ook studenten geneeskunde op dit spreekuur aanwezig zijn. In de meeste gevallen worden intracutane testen uitgevoerd. Deze worden twee keer afgelezen en duren in totaal ruim een uur. Daarna worden met u de uitslagen besproken en wordt samen met u een behandelplan gemaakt.

Handeczeempoli

Indien u lijdt aan huidwijkingen aan de handen, kunnen wij u een afspraak bij ons verpleegkundig specialist aanbieden. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van mensen met chronisch handeczeem. Samen met u zal hij mogelijkheden bespreken om de huidbelasting zo ver mogelijk te verminderen en uw behandeling te optimaliseren. Indien nodig kunnen ook herhaalafspraken gemaakt worden.

Evaluatie-gesprek

Na afloop van de verrichte allergologische diagnostiek kan het medisch noodzakelijk zijn om samen met u de bereikte verbeteringen te bespreken of nader in te gaan op vragen die u heeft. Hiervoor kunnen wij met u samen een afspraak voor een evaluatie-gesprek inplannen. U ontvangt dan per post een voorstel voor een afspraak. Indien u de voorgestelde afspraak niet schikt kunt u deze zoals aangegeven in de brief veranderen.

Telefonische vervolgafspraak

Nadat u bij ons op de poli geweest bent, kan het zinvol zijn om een vervolgafspraak in te plannen. Gezien de grote reisafstand voor vele van onze patiënten bieden wij de mogelijkheid aan om deze afspraak telefonisch te houden. U ontvangt dan per post een datum en een tijdsbestek wanneer wij proberen u telefonisch te bereiken. Indien u de voorgestelde afspraak niet schikt kunt u deze zoals aangegeven in de brief veranderen.

Bereikbaarheid

Tel: (020) 566 7792
E-mail: allergiepoli@amc.nl

Behandelteam

mevrouw dr. S.M. Sylvie  Franken
mevrouw dr. S.M. Sylvie Franken
dermatoloog
de heer dr. N.   Ipenburg
de heer dr. N. Ipenburg
Dermatoloog
de heer prof.dr. T.   Rustemeyer
de heer prof.dr. T. Rustemeyer
dermatoloog

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer