Diagnostiek

Binnen de afdeling Experimentele Immunologie verrichten het Laboratorium Medische Immunologie en het Laboratorium Long Immunologie specialistische bepalingen voor de immunologische diagnostiek t.b.v. patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Deze laboratoria zijn ISO 15189:2012 geaccrediteerd onder accreditatienummer: M153 scope


In the department of Experimental Immunology, the Laboratory for Medical Immunology and Laboratory Lung Immunology perform specialized immunology diagnostics for patient care and scientific research.

The laboratories mentioned have been granted ISO 15189:2012 accreditation by The Dutch Accreditation Council under accreditation nr: M153

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer