Laboratorium Long Immunologie (LONI)

Het Laboratorium Long Immunologie (LONI) voert laboratorium testen en procedures uit voor:

 1. de diagnose van interstitiële longziekten
 2. het analyseren van het ontstekingsproces bij astma om de behandeling beter in te kunnen stellen
 3. klinische trials
 4. het ontwikkelen van nieuwe diagnostische testen

LONI kan bogen op uitgebreide ervaring met het bewerken van bronchoalveolaire lavage vloeistof en sputa en het analyseren van zowel cellulaire als oplosbare merkers in deze luchtwegsecreten. Het laboratorium beschikt over state-of-the-art technieken en apparatuur, waaronder FACS Canto, elispot en luminex. Om de kwaliteit te borgen is LONI ISO 15189:2012 geaccrediteerd (accreditatienummer M153) en participeert LONI in de relevante kwaliteitsrondzendingen van de SKML. Door de verweving van LONI met de research activiteiten van de longgroep binnen de afdeling Experimentele Immunologie en met de afdeling Longziekten is een tijdige verbetering van bestaande procedures en implementatie van nieuwe testen gegarandeerd. LONI participeert in meerdere nationale en internationale trials en voert ook het centrale kwaliteitsbeheer bij celdifferentiaties van sputum cellen binnen U-BIOPRED, een EU programma waarbinnen vele academische centra in Europa participeren.

LONI voert ook diagnostische testen uit voor externe klanten.

  Voor klachten, opmerkingen en/of verbetersuggesties:
  E-mail: R.Lutter@amc.nl


  Laboratory Lung Immunology (LONI)

  The Laboratory Lung Immunology (LONI) performs tests and procedures for:

  1. the diagnosis of interstitial lung diseases
  2. the analysis of airway inflammation in asthma to tailor treatment
  3. clinical trials
  4. the development of new diagnostic tests

  LONI has extensive expertise in the processing of bronchoalveolar lavage fluid and sputum and in the analyses of cellular and soluble markers in these airway secretions. The laboratory has state-of-the-art techniques and instrumentation at its disposal among which FACS Canto, elispot and luminex. To safeguard quality, LONI is ISO 15189:2012 accreditated by the Dutch Accreditation Council (accreditation number M153) and participates in quality analyses of bronchoalveolar lavage cells distributed by the SKML. As LONI is intertwined with the research activities of the lung group in the Dept. of Experimental Immunology and the Department of Respiratory Medicine, timely improvement of procedures and implementation of new test is ensured. LONI participates in many national and international trials and also guards the quality control of sputum cell differentiation within the EU project U-Biopred, in which a large number of European academic centres participate.

  LONI also performs diagnostic tests for third parties.

  For complaints, remarks and/or suggestions for improvement:
  E-mail: R.Lutter@amc.nl

  Corona-maatregelen

  We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

  Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: