Endocriene en neuro-endocriene tumoren zijn zeldzaam en ontstaan meestal in hormoonproducerende organen zoals de schildklier, de alvleesklier, de bijnieren en de bijschildklieren. Deze tumoren kunnen hormonen maken en daardoor klachten veroorzaken. Ze kunnen kwaadaardig zijn. Bij de zorg voor patiënten met endocriene en neuro-endocriene tumoren zijn verschillende specialismen betrokken. In Amsterdam UMC is de kennis over deze tumoren gebundeld in één centrum: ACcENT.
ACcENT
phone
020 566 2649