De ziekte van Lyme is een infectieziekte die in Nederland steeds meer voorkomt. De verschijnselen zijn heel verschillend en kunnen een lange tijd voorkomen. Het is niet altijd eenvoudig om de ziekte van Lyme te herkennen of behandelen. Daarom hebben Amsterdam UMC de kennis over tekenziekten vanuit verschillende specialismen gebundeld in één centrum: het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC).
Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziektecentrum (AMLC; onderdeel van de afdeling Infectieziekten)
phone
020-5669111

AMLC-team