De ziekte van Lyme is een infectieziekte die in Nederland steeds meer voorkomt. De verschijnselen zijn heel verschillend en kunnen een lange tijd voorkomen. Het is niet altijd eenvoudig om de ziekte van Lyme te herkennen of behandelen. Daarom hebben Amsterdam UMC de kennis over tekenziekten vanuit verschillende specialismen gebundeld in één centrum: het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC).
Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziektecentrum (AMLC; onderdeel van de afdeling Infectieziekten)
phone
020-5669111

Juli 2022: Met een vaccin lymeziekte voorkomen

De zomer is begonnen en teken zijn actief. Jaarlijks hebben 1,5 miljoen mensen last van tekenbeten en krijgen ongeveer 27.000 mensen lymeziekte. Enkele duizenden houden langdurige en invaliderende klachten. “We gaan onderzoeken of een vaccin lymeziekte kan voorkomen”, aldus hoogleraar Joppe Hovius van Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziektecentrum.

Er zijn al studies in mensen verricht om de veiligheid en de juiste dosering van een vaccin te onderzoeken. Binnenkort start een grootschalig lyme-vaccinatie-onderzoek om de werkzaamheid van het vaccin te onderzoeken in zowel de Verenigde Staten als in Europa. Nederland is een van de landen in Europa die meedoet. Hovius is samen met UMC Utrecht de coördinator van het onderzoek in Nederland. Ook het Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Radboudumc doen mee.

Vaccin tegen meerdere lymebacteriën

Hovius: ”Het is belangrijk dat er nieuwe en veilige methoden komen om lymeziekte te voorkomen. Het aantal tekenbeten neemt ieder jaar toe en lymeziekte komt vaker voor vergeleken met twintig jaar geleden. Daarom doe ik onderzoek naar nieuwe vaccinatiestrategieën tegen tekenbeetziekten en werk ik mee aan dit onderzoek. Het vaccin is gericht tegen verschillende soorten lymebacteriën die zowel in de Verenigde staten als in Europa voorkomen.”

Momenteel zijn de voorbereidingen voor deze studie in volle gang. Voor het onderzoek is het team op zoek naar mensen die regelmatig in het groen komen of tekenbeten hebben, bijvoorbeeld vanwege hun hobby of werk. Het streven is om na de zomer van 2022 de eerste vrijwilligers te vaccineren.

Heeft u interesse om eventueel mee te doen en heeft u minimaal 1 tekenbeet per jaar? Let op: als u een aandoening heeft van het immuunsysteem/medicijnen gebruikt die het immuunsysteem onderdrukken dan kunt u niet meedoen.

U kunt ook mailen naar valor@amsterdamumc.nl en uw naam, leeftijd, telefoonnummer en emailadres vermelden. Zodra er meer bekend is, benaderen wij u voor meer informatie en eventuele deelname.

Oktober 2021: Erkend Lymeziekte-expertise centrum

Het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC) is onlangs wederom benoemd tot expertise centrum op het gebied van lymeziekte door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het AMLC speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in de zorg voor patiënten met een verdenking op Lymeziekte of een andere door teken overdraagbare infectieziekte. Daarnaast initieert en participeert het centrum in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

AMLC-team