PLEASE-studie: langdurig antibioticagebruik

Soms houden mensen na antibiotica-behandeling voor lymeziekte langdurige klachten. Hoe die het best behandeld kunnen worden, is niet altijd duidelijk. In de PLEASE-studie is door onze collega’s van het Radboudumc onderzocht wat het beste is: langdurig of kort antibiotica geven. De belangrijkste conclusie: de 280 patiënten die meededen, gaven zelf aan dat langdurige behandeling met antibiotica niet beter is dan een korte behandeling.

PLEASE staat voor Persistent Lyme Empiric Antibiotic Study Europe. Eind 2016 zijn de resultaten van de studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

De opzet

Alle deelnemers kregen de eerste twee weken het antibioticum ceftriaxon. Vervolgens werden ze verdeeld over drie groepen. Eén groep kreeg twaalf weken lang het antibioticum doxycycline, de tweede groep twaalf weken een combinatie van het antibioticum claritromycine met hydroxychloroquine. De derde groep kreeg gedurende deze twaalf weken een placebo. De personen werden willekeurig over de groepen verdeeld en zowel deelnemers als artsen wisten niet wie er in welke groep zat.

Recente ontwikkelingen

Er is een discussie ontstaan waarin de conclusies van het PLEASE-onderzoek in twijfel worden getrokken. Ook is er discussie over het nut van ceftriaxon-infusen (antibiotica rechtstreeks in de bloedbaan) voor patiënten met langdurige klachten na (behandelde) lymeziekte .

Wij vinden dat de gekozen studieopzet en de uitkomsten van de PLEASE-studie de conclusie van de onderzoekers rechtvaardigen: behandeling met antibiotica gedurende veertien weken laat geen beter effect zien dan twee weken ceftriaxon-infusen.

In dezelfde discussie wordt gesuggereerd dat de PLEASE-studie aantoont dat patiënten met langdurige Lyme-geassocieerde klachten baat hebben bij een behandeling met twee weken ceftriaxon-infusen. Zo’n conclusie kun je op basis van die studie echter niet trekken. Bovendien, resultaten uit eerdere Amerikaanse studies – waarin controlegroepen werden onderzocht die alleen maar placebo’s kregen - pleiten tegen een substantieel en blijvend effect van ceftriaxon. In een reactie van de PLEASE-onderzoekers wordt dit verder toegelicht .

Samen verder

Het Radboudumc, Amsterdam UMC, RIVM en de Lymevereniging werken samen in het Nationaal Lymeziekte-expertisecentrum (NLe) aan optimale diagnostiek en behandeling van patiënten met lymeziekte . De inzet van het NLe is om dat gezamenlijk met alle partijen te doen, gebaseerd op de laatste, gedegen wetenschappelijke en medische inzichten.

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

phone: 020 566 2649

Mijn Dossier