Ziekte van Lyme (Na- en bijscholingen)

De ziekte van Lyme is de meest voorkomende vector-overgedragen infectieziekte in Nederland. Ziekteverschijnselen door een Borrelia-infectie variëren van acute huidsymptomen (erythema migrans) tot late symptomen van o.a. huid, gewrichten, hart en zenuwen. Kent u het passende beleid bij patiënten met klachten van de ziekte van Lyme?

Een belangrijke pijler van het AMLC is de bij- en nascholing van medische professionals. In 2017 werd samen met de partners van het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum (NLe) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). gestart met een landelijke e-learning voor huisartsen over Lymeziekte. In 2021 schreven wij onder redactie van de stichting Biowetenschappen en maatschappij een boek over teken en tekenbeetziekten welke gratis aan alle huisartspraktijken in Nederland ter beschikking werd gesteld en waarvan de PDF immer gratis ter beschikking is gesteld. In 2022 werd op ons initiatief en et onze medewerking een webcast over acute en langdurige klachten na, bij of toegeschreven aan Lymeziekte gemaakt door het NHG. In 2023 droegen wij bij aan de totstandkoming van een e-learning over Lymeziekte voor bedrijfsartsen en arbogeneeskundigen welke wordt aangeboden door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Daarnaast organiseren wij geregeld bij- en nascholingen voor huisartsen en medisch specialisten op locatie in het Amsterdam UMC. Mocht er een nieuwe bij- of nascholingen worden georganiseerd, zullen wij u hier op de hoogte brengen.

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

phone: 020 566 2649

Mijn Dossier