Ziekte van Lyme (Na- en bijscholingen)

De ziekte van Lyme is de meest voorkomende vector-overgedragen infectieziekte in Nederland. Ziekteverschijnselen door Borrelia-infectie variëren van acute huidsymptomen (erythema migrans) tot late symptomen van o.a. huid, gewrichten, hart en zenuwen. Kent u het passende beleid bij patiënten met klachten van de ziekte van Lyme?

Een belangrijke pijler van het AMLC is de bij- en nascholing van medische professionals. In 2017 werd in het kader van het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum (NLe) gestart met een e-learning van het NHG. Het NHG brengt sinds 20 jaar elk jaar 10 PIN’s uit in de vorm van een boekje of e-learningmodule. In veel gevallen over een onderwerp waarover ook een NHG-Standaard beschikbaar is. Daarnaast ook regelmatig over andere, huisartsgeneeskundige relevante onderwerpen. Elk jaar ontvangen alle Nederlandse huisartsen en huisartsen-in-opleiding 1 gratis PIN. In 2017 was dit de PIN Lymeziekte, samengesteld door de partijen die betrokken zijn bij het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum.

In het verleden organiseerden wij reeds meerdere bij- en nascholingen voor huisartsen, specialisten en symposia voor patiënten. De komende jaren wil het expertisecentrum dit blijven doen en wij zullen u op de hoogte houden van onze voorgenomen activiteiten op de website.

Digitale nascholing woensdag 16 juni 17:30u tot 1930u

Het is u mogelijk ontgaan in de huidige omstandigheden, maar het tekenseizoen staat weer voor de deur. Nu het mooier weer wordt, worden uw patiënten én teken actief in de buitenlucht: een potentieel problematische combinatie. Recent is met de jaarlijkse Week van de Teek door heel Nederland op verschillende manieren aandacht gevraagd voor Lymeziekte en andere tekenbeet-overdraagbare aandoeningen.

Voor huisartsen kan Lymeziekte een lastig onderwerp zijn. Het heeft uiteenlopende manifestaties met een scala aan symptomen, diagnostische tests zijn niet altijd eenduidig en patiënten (of u) zitten regelmatig met vragen en zorgen. Hoe betrouwbaar zijn tests en behandelingen uit het buitenland? Waar komen chronische klachten na Lymeziekte vandaan? En waarom is er nog altijd geen vaccin? 

Om deze en vele andere vragen te beantwoorden organiseert het Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC) een digitale nascholing via ZOOM webinar. Het AMLC is een erkend expertisecentrum voor Lymeziekte en tekenbeet-overdraagbare aandoeningen, dat derdelijnszorg levert en toonaangevend (pre)klinisch onderzoek uitvoert. Wij merken dat Lymeziekte leeft onder huisartsen en dat onze nascholingen ieder jaar enthousiast bezocht worden. Door de covid-pandemie vonden deze helaas dit jaar geen doorgang. Daarom bieden wij aan alle huisartsen van Nederland een webinar aan.

Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd.
Kosten voor deelname bedragen € 20,--

Thema’s:
- ecologie en epidemiologie van tekenbeten
- kliniek van Lymeziekte
- interpretatie van aanvullend onderzoek (serologie, PCR en kweek)
- chronische Lyme-geassocieerde klachten
- ontwikkelingen m.b.t. diagnostiek, vaccinatie en preventie

Sprekers:
Prof. dr. J.W.R. (Joppe) Hovius, internist-infectioloog
Dr. M.C. (Matthijs) Brouwer, neuroloog
Drs. M.V. (Markus) Starink, dermatoloog
Dr. ir. C.C. (Kees) van den Wijngaard, epidemioloog
Drs. M.E. (Ewoud) Baarsma, arts-onderzoeker

Registreren:  https://amc.congrezzo.nl/lyme/aanmelden

Amsterdam UMC Multidisciplinair Lymeziekte Centrum (AMLC)

phone: 020 566 2649

Mijn Dossier